Torino 2023!

La Itala kongreso paŭzas, sed IEF ne! Ĉi-jare ni invitas vin partopreni kaj kontribui en la 108-a Universala Kongreso de Esperanto, 29-a de julio – 5-a de aŭgusto 2023, en Torino, Italio. Vizitu la retejon Torino 2023

89-a Itala Kongreso de Esperanto

Breŝo, 20–27 aŭgusto 2022
Temo: Paco ne okazas hazarde: la aktiva rolo de ĝemelurbaj rilatoj en la konstruo de eŭropa popolo

Pagmanieroj

La kotizoj estas pageblaj al:

  • FEI: Federazione Esperantista Italiana, via Villoresi 38 20143 Milano (MI) Italia – Intesa San Paolo – Milano
    • IBAN: IT74 I030 6909 6061 0000 0119 380 (bonvolu atenti: la kvina signo estas la juskla litero I, kaj ne la cifero 1)
    • BIC: BCITITMM
  • UEA konto de Itala Kongreso: ikes-p – bonvolu sendi la retmesaĝon per kiu vi rajtigas la transpagon ankau al daniella.branchi@libero.it

Kiu pagos en la lastaj du monatoj antaŭ la kongreso, bonvolu sendi kopion al kongreso@esperanto.it aŭ kunporti la pagatestilon.
La kongresa kotizo estas persona kaj neredonebla, ankaŭ en kazo de nepartopreno al la kongreso.

IEF sendos invitleteron al la eksterlandanoj, ĝin bezonantaj por ricevo de la enirvizo, post pago de la aliĝkotizo.

Informoj pri la kongreso kaj ties programo estos legeblaj en la kongresa retpaĝaro.

Por pliaj informoj skribu rekte nur al: kongreso@esperanto.it.