90-a Itala Kongreso de Esperanto

Montecatini Terme, 24–31-a de aŭgusto 2024
Temo: Esperanto por lingva kaj interkultura kompetento

Kongresa programo

KONGRESEJO: Grand Hotel Nizza & Suisse
Viale Verdi, 72 – Montecatini Terme
Vidu mapon

Sabato, 24 aŭgusto 2024

09:30 – 19:30

Alveno de kongresanoj

Dimanĉo, 25 aŭgusto 2024

Lundo, 26 aŭgusto 2024

Mardo, 27 aŭgusto 2024

Merkredo, 28 aŭgusto 2024

Ĵaŭdo, 29 aŭgusto 2024

Vendredo, 30 aŭgusto 2024

Sabato, 31 aŭgusto 2024

09:00 – 11:00

Forveturo de la kongresanoj