90-a Itala Kongreso de Esperanto

Montecatini Terme, 24–31-a de aŭgusto 2024
Temo: Esperanto por lingva kaj interkultura kompetento

Organizantoj


Laura Brazzabeni
Prezidanto

Brunetto Casini
Vic-Prezidanto, programo

Massimo Ripani
Gazetara servo

Nicola Morandi
Loĝiga servo, lokaj rilatoj