88-a Itala Kongreso de Esperanto

Asizo, 20–27-a de aŭgusto 2021
Temo: Sankta Francisko kaj la prediko al la birdoj: komunikado inter malsamuloj kiel vojo al paco

Loĝado

Tiu ĉi paĝo listigas la eblojn pri loĝado kiuj disponeblas.
Elektinte loĝadon, eblas ĝin mendi pere de la jena formularo:


Mendilo pri loĝado

 

Kvarstela hotelo Il Cenacolo – ★★★★

Kongresejo

 • Dulita ĉambro – Kompleta pensiono : 72,00 € popersone potage
 • Dulita ĉambro – Duonpensiono : 65,00 € popersone potage
 • Tri-kvarlita ĉambro – Kompleta pensiono : 69,00 € popersone potage
 • Tri-kvarlita ĉambro – Duonpensiono : 63,00 € popersone potage
 • Unulita ĉambro – Kompleta pensiono : 102,00 € potage
 • Unulita ĉambro – Duonpensiono : 95,00 € potage
 • Nuraj manĝoj : 20,00 € (per tiuj kiuj ne loĝas tie)

La prezoj validas por restado de 6/7 noktoj.
Duona pensiono signifas matenmanĝon kaj vespermanĝon.

 

Tristela hotelo – Casa Lenori ★★★

Malantaŭ la kongresejo, ligita per kiosko kaj ĝardeno.

 • Dulita ĉambro – Kompleta pensiono : 67,00 € popersone potage
 • Dulita ĉambro – Duonpensiono : 60,00 € popersone potage
 • Trilita ĉambro – Kompleta pensiono : 64,00 € popersone potage
 • Trilita ĉambro – Duonpensiono : 57,00 € popersone potage
 • Unulita ĉambro – Kompleta pensiono : 92,00 € potage
 • Unulita ĉambro – Duonpensiono : 85,00 € potage

Duona pensiono signifas matenmanĝon kaj vespermanĝon.

Antaŭpago : 100,00 € popersone pagendaj samtempe kun la mendo.
Pago : per banko – IBAN: IT74 I030 6909 6061 0000 0119 380 aŭ per UEA-konto ikes-p.
Mendoj : al la retadreso loghado@esperanto.it, ĝis la 30-an de Junio 2021, aliel ne eblas garantii disponeblon kaj prezojn.

Informoj : eblas ankaŭ kontakti Laura telefone +393286461063 kaj per whatsapp

Monpuno : en kazo de rezigno, bonvolu tuj tion komuniki, estos aplikataj la sekvaj kriterioj:
– Ĝis 30 tagoj antaŭ la alveno : 10%
– De la 29-a ĝis la 21-a tago antaŭ la alveno : 25%
– De la 20-a ĝis la 11-a tago antaŭ la alveno : 50%
– De la 10-a ĝis la 3-a tago antaŭ la alveno : 75%
– Lastamomenta aŭ ajna komuniko : 100%