88-a Itala Kongreso de Esperanto

Asizo, 20–27-a de aŭgusto 2021
Temo: Sankta Francisko kaj la prediko al la birdoj: komunikado inter malsamuloj kiel vojo al paco

Loĝado

Tiu ĉi paĝo listigas la eblojn pri loĝado kiuj disponeblas.
Elektinte loĝadon, eblas ĝin mendi pere de la jena formularo:


Mendilo pri loĝado

 

Kvarstela hotelo Grand’Hotel – ★★★★

Kongresejo

 • Dulita ĉambro kun tri manĝoj tage : 72,00 € popersone potage
 • Tri-kvarlita ĉambro kun tri manĝoj tage : 67,00 € popersone potage
 • Unulita ĉambro kun tri manĝoj tage : 102,00 € potage
 • Ĉambro Deluxe : kromprezo 60,00 € potage poĉambre
 • Infanoj ĝis 3-jaraĝaj : senpage (se en lulilo aŭ en la gepatra lito)
 • Nuraj manĝoj : 20,00 € (per tiuj kiuj ne loĝas tie)

La prezoj validas por restado de 6/7 noktoj.
Por du manĝoj tage (maten- kaj vesper-manĝo) depreni 8,00 € tage.

 

Tristela hotelo – ★★★

Kun lifto vid-al-vide al baziliko Sankta Chiara en la historia centro de Assisi, 20 minutojn piede de la kongresejo.
En la ĉhambroj estas plafona ventumilo. Eblas parki en la proksimeco je 10 euroj tage. Publika busa servo de la enirejo al la urbo al la kongresejo.
Prezoj potage popersone por tranokto kaj matenmanĝo:

 • Unulita ĉambro : € 50
 • Dulita ĉambro : € 40
 • Trilita ĉambro : € 37

Ebleco antaumendi vespermanĝon en la hotelo : € 18.00
Ebleco antaumendi vespermanĝon en la hotelo : € 20.00
 

Gastejo

-religia- je 1km ĉirkaŭ de la kongresejo

 • Kvarlita ĉambro : 30,00 € potage popersone
 • Dulita ĉambro: 32,00 € potage popersone
 • Unulita ĉambro : 38,00 € tage

La prezoj inkluzivas tranokton kaj matenmanĝon por sep-taga restado.
Por malplilongaj restadoj oni krompagos 5,00 € potage.
En la loĝejo disponeblas komuna kuirejo.

Antaŭpago : 100,00 € popersone pagendaj samtempe kun la mendo.
Pago : per banko – IBAN: IT74 I030 6909 6061 0000 0119 380 aŭ per UEA-konto ikes-p.
Mendoj : al la retadreso loghado@esperanto.it, ĝis la 30-an de Junio 2020, aliel ne eblas garantii disponeblon kaj prezojn.

Informoj : eblas ankaŭ kontakti Laura telefone +393286461063 kaj per whatsapp

Monpuno : en kazo de rezigno, bonvolu tuj tion komuniki, estos aplikataj la sekvaj kriterioj:
– Ĝis 30 tagoj antaŭ la alveno : 10%
– De la 29-a ĝis la 21-a tago antaŭ la alveno : 25%
– De la 20-a ĝis la 11-a tago antaŭ la alveno : 50%
– De la 10-a ĝis la 3-a tago antaŭ la alveno : 75%
– Lastamomenta aŭ ajna komuniko : 100%