88-a Itala Kongreso de Esperanto

Asizo, 20–27-a de aŭgusto 2021
Temo: Sankta Francisko kaj la prediko al la birdoj: komunikado inter malsamuloj kiel vojo al paco

Ekskursoj

Dimanĉe, 22 Aŭgusto 2021

Lunde, 23 Aŭgusto 2021

Marde, 24 Aŭgusto 2021

Merkrede, 25 Aŭgusto 2021

Jaŭde, 26 Aŭgusto 2021

Vendrede, 27 Aŭgusto 2021