87-a Itala Kongreso de Esperanto

Asizo, 22–29-a de aŭgusto 2020
Temo: Sankta Francisko kaj la prediko al la birdoj: komunikado inter malsamuloj kiel vojo al paco

Loĝado

Tiu ĉi paĝo listigas la eblojn pri loĝado kiuj disponeblas.
Elektinte loĝadon, eblas ĝin mendi pere de la jena formularo:


Mendilo pri loĝado

 

Kvarstela hotelo Grand’Hotel – ★★★★

Kongresejo

  • Dulita ĉambro kun tri manĝoj tage : 72,00 € popersone potage
  • Tri-kvarlita ĉambro kun tri manĝoj tage : 67,00 € popersone potage
  • Unulita ĉambro kun tri manĝoj tage : 102,00 € potage
  • Ĉambro Deluxe : kromprezo 60,00 € potage poĉambre
  • Infanoj ĝis 3-jaraĝaj anni : senpage (se en lulilo aŭ en la gepatra lito)
  • Nuraj manĝoj : 20,00 € (per tiuj kiuj ne loĝas tie)

La prezoj validas por restado de 6/7 noktoj.
Por du manĝoj tage (maten- kaj vesper-manĝo) depreni 8,00 € tage.

 

Gastejo

-religia- je 1km ĉirkaŭ de la kongresejo

  • Kvarlita ĉambro : 30,00 € potage popersone
  • Dulita ĉambro: 32,00 € potage popersone
  • Unulita ĉambro : 38,00 € tage

La prezoj inkluzivas tranokton kaj matenmanĝon por sep-taga restado.
Por malplilongaj restadoj oni krompagos 5,00 € potage.
En la loĝejo disponeblas komuna kuirejo.

Antaŭpago : 100,00 € pagendaj samtempe kun la mendo.
Pago : per banko – IBAN: IT74 I030 6909 6061 0000 0119 380 aŭ per UEA-konto ikes-p.
Mendoj : al la retadreso loghado@esperanto.it, ĝis la 30-an de Junio 2020, aliel ne eblas garantii disponeblon kaj prezojn.

Informoj : eblas ankaŭ kontakti Laura telefone +393286461063 kaj per whatsapp

Monpuno : en kazo de rezigno, bonvolu tuj tion komuniki, estos aplikataj la sekvaj kriterioj:
– Ĝis 30 tagoj antaŭ la alveno : 10%
– De la 29-a ĝis la 21-a tago antaŭ la alveno : 25%
– De la 20-a ĝis la 11-a tago antaŭ la alveno : 50%
– De la 10-a ĝis la 3-a tago antaŭ la alveno : 75%
– Lastamomenta aŭ ajna komuniko : 100%