87-a Itala Kongreso de Esperanto

Asizo, 22–29-a de aŭgusto 2020
Temo: Sankta Francisko kaj la prediko al la birdoj: komunikado inter malsamuloj kiel vojo al paco

Ekskursoj

Assisi – Duontaga

Dimanĉe, 23 Aŭgusto 2020, 14:00 ptm
La urbo Assisi
La rivero Tibero markis la antikvan limon inter la Etruskoj kaj la Umbroj. La umbraj ŝtato-urboj atingis Adriatikon konsistigante italan federacion. En ĉi tiu regiono evoluis gravaj centroj kiel Ikuvium (Gubbio), Tutere (Todi), Spoletium, Asisium, Narnia. Tiuj ĉi baldaŭ estis kolonigiitaj de la Roma imperio.
Gvidata vizito de la historia centro de Assisi. Malmultaj scias ke la urbo de sankta Francisko estis grava sankta loko por la Umbroj unue kaj poste por la Romanoj, pro la terapiaj fontoj, kies spuroj ankoraŭ videblas en la antikvaj termoj. La vizito akompanos nin al la Templo de Minervo (1-a jc a.K.) tre bone konservita, kaj al la suba Arkeologia Muzeo kaj Roma Forumo, ĝis la kvartalo de la antikva Amfiteatro.

Lago Trasimeno – Tuttaga

Lunde, 24 Aŭgusto 2020, 09:00 ptm
Lago Trasimeno
Trasimeno proponas ravan montetan scenejon. Laŭlonge de la lagobordo floris la antikva Etruska kulturo, en 217 a.K. tie la Romianoj tragike kaj sangoelverŝe estis venkitaj de Hanibalo. En la mezepoko ĝi estis nomata “la lago de Perugia”, kiu subigis ĝiajn insulojn kaj setejojn ek de la unuaj dekoj de la dekdua jarcento. La luma alvido al Trasimeno iĝis dum la Renesanco ideala tipa parto de la pentroarto de Perugino.
La vizito kondukos nin al la du ĉebordaj plej gravaj urbetoj: Castiglione del Lago kaj Pasignano por konatiĝi kun la kasteloj kaj muroj kiuj defendis la lokon. Boate ni atingos la Isola Maggiore, kie post tagmanĝo, ni konatiĝos kun tipa vilaĝo Borgo dei Pescatori, kie ankoraŭ nuntempe eblas renkonti virinojn kiuj brodas kiel en la antikva tempo antaŭ sia hejmpordo.

Gubbio – Duontaga

Lunde, 24 Aŭgusto 2020, 14:00 ptm
La urbo Gubbio
Lokita sub la “monteto elektita de Beata Ubaldo” la urbo Gubbio estas unu el la plej bone konservitaj urbostrukturoj, kiu gardis dum la jarcentoj senŝanĝe la mezepokan stilon, la uzadon de la bela apenina ŝtono kiu unuecigas la imponajn arkitekturojn de la civila kaj religia povo, ĝis la tipaj turoformaj loĝejoj. Dum la vizito ni admiros inter alie la plej gravajn italajn mezepokajn arkitektajn kompleksojn, kaj la muzeon kie konserviĝas la Tavole Eugubine, danke al kiuj oni sukcesis deĉifri la umbran lingvon.

Perugia-Torgiano – Tuttaga

Marde, 25 Aŭgusto 2020, 09:00 ptm
La urboj Perugia kaj Torgiano
Perugia (Peruĝja) estis fondita de la Etruskoj sur la supro de du montetojĉirkaŭ la VI jc. a.K. kaj ĝia plej grava periodo datiĝas de la helena epoko (III a.K.). Konkerita de Oktaviano Aŭgusto la 40-an a.K. kiu renomis ĝin Augustia Perusia.
Matene ni vizitos la historian centron ene de belega ĉirkaŭmuro el travertino la Rocca Paolina kaj Arco di Augusto kaj la mirindajn palacojn kaj fontanojn kiuj troviĝas urbocentre. Post tagmanĝa paŭzo, ni pluvizitos la urbon, por poste buse atingi Pian di Massiano en Torgiano, kie atendos nin en la Muzeo de olivarbo kaj de oleo viziton kaj gustumadon de oleo kaj vino.

Spello – Duontaga

Marde, 25 Aŭgusto 2020, 14:00 ptm
La urbo Spello
En ĉi tiu regiono naskiĝis du el la plej gravaj renesancaj artistoj Pietro Vannucci, la Perugino, kaj Bernardino di Betto, la Pinturicchio.
Por konatiĝi kun ili ni vizitos Spello-n, apudan urbeton sur monteto, kiu estas tipe mezepoka urbeto tre karakteriza kun ravaj stratanguloj kaj domoj, kie admirindas la cicklon de freskoj de Pinturicchio.

Carsulae-Cascata delle Marmore-Narni – Tuttaga

Merkrede, 26 Aŭgusto 2020, 09:00 ptm
Carsulae kaj akvofalo “Cascata delle Marmore”
Pluraj signoj de la antikva civilizo ripozas nun subgrunde de pluraj urboj. Sed estas escepto: Carsulae, arkeologia romia areo ne plu loĝata ekde la antikva epoko. Tiu estos la unua celo de nia vizito, por poste transiri al la plej konata natura allogo, la akvofalo Cascata delle Marmore.
Post la tagmanĝa paŭzo ni atingos Narni, la antikvan roman kolonion Narnia, kies historia centro estas mirinde konservata. Kaj tie nia gvidanto estos mem esperantisto.

Todi-Orvieto – Tuttaga

Merkrede, 26 Aŭgusto 2020, 09:00 ptm
La urboj Todj kaj Ovieto
La strukturo de la umbriaj urboj estas plejparte mezepoka, kun pluraj konstruaĵoj kaj preĝejoj romanikaj kaj gotikaj. Estas tamen esceptoj ligitaj al periodo inter la V kaj la VI j.c.
Kaj en Todi, unua celo de ĉi tiu ekskurso ni konsciiĝos ĝuste pri tiu apartaĵo, vizitante tre interesajn palacojn kaj preĝejojn.
Post la tagmanĝa paŭzo ni pluveturos al Orvieto, kie la etruska popolo ĉiun jaron kunvenadis en areo inter riveroj Arno kaj Tibero, ĉe grava sanktejo Fanum Voltumnae, ĝuste en Orvieto, kie abundas etruskaj spuroj. Sed gravas ankaŭ la Katedralon kun freskoj de Beato Angelico kaj de Luca Signorelli.

Spoleto-Bevagna – Tuttaga

Jaŭde, 27 Aŭgusto 2020, 09:00 ptm
La urboj Spoleto kaj Bevagna
Tiu parto de Umbrio inter Assisi kaj Spoleto ĝuis rimarkindasn evoluon de la romanika arkitekturo, des pli grava ĉar enigita en la fascinan medion de la mezepokaj urboj.
La vizito en Spoleto konigos al ni inter alie du eksterordinarajn ekzemplojn de la romanika arto, ekster kaj ene de la urbo. Ni poste veturos al Tempietto del Clitunno, grava kultejo laŭ kelkaj paleokristana, laŭ aliaj langobarda, konstruata apud la sankta rivero Clitunno.
Post la tagmanpaŭzo, ni pluveturos al Bevagna, kie ni admiros du pliajn juvelojn de la romanika arto, kiu prezentos al ni la intensan rilaton, foje konfliktema, inter la tiuepokaj Imperiestro kaj Papo, kiu lasis ne forigeblajn spurojn en la skulptaĵoj.

Montefalco + Intinerari del Sagrantino – Duontaga

Jaŭde, 27 Aŭgusto 2020, 14:00 ptm
Montefalco kaj Sagrantino
La proksimeco kun regiono Toscana igis multaj lokaj komisiantoj kontakti la toskanajn penttristojn por plibeligi preĝejojn kaj sanktejojn.
En Montefalco ni vizitos la Muzeon de Sankta Francesco, kun fresoj de Benozzo Gozzoli, disĉiplo de Beato Angelico, pentraĵo de Perugino kaj pluraj aliaj.
Kiel krono de la vizito ni ĝuos gustumadon de vino Sagrantino.

Grotta di Monte Cucco – Duontaga-Matena

Vendrede, 28 Aŭgusto 2020, 09:00 ptm
Groton de Monte Cucco
Fine ni proponas tute apartan ekskurson por viziti la groton de Monte Cucco.
Ni komencos promeni laŭlonge de pado dum ĉirkaŭ 2 kilometroj kun niveldiferenco de ĉirkaŭ 200 metroj. Tiam ni eniros la groton per metala ŝtuparo kaj pluiros sur ŝtuparaj kaj ŝtalaj pontetoj per kiuj ni admiros grandajn subgrundajn salonojn.
Kompreneble la temperaturo estos malalta, kaj la ekskurso ne taugas por homoj kun marŝoproblemoj.