85a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO Sanmarino  18a - 25a Aŭgusto -  2018

© Itala Esperanto-Federacio  Via Villoresi, 38  20143 Milano   C.F. 80095770014

KONGRESA PROGRAMO         (provisora empaĝigo) Vendrede, 2018 08 17 12,00 – 13,00 Sidejo xxx Gazetara konferenco -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sabate, 2018 08 18 09,00 - 12,30 Salono xxx  Akcepto de partoprenantoj 14,30 - 19,30 Salono xxx  Akcepto de partoprenantoj 15,00 – 20,00  Poŝta stampo 15.00 – 19.30 Salono Tadolini Libroservo 17,30 -  18,30 Salono xxx  Renkontiĝo de stipendiuloj 18,30 – 19,30  Preĝejo xxx    Katolika meso 21,30 – 23,00 Salono Zamenhof   Interkona vespero: orientstilaj dancoj -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dimanĉe, 2018 08 19 09,30 – 11,30 Salono Zamenhof     Oficiala inaŭguro. Parolado de Javier Alcalde. 11,30 – 12,30 Salono Zamenhof    Prezentado de la kursoj kaj seminarioj 14,30 – 19,30 Ekskurso al Faenza: Internacia Muzeo pri ceramikaĵoj kun praktika ekzerciĝado 15, 00 – 18,30 Salono Ciccanti  Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein) 15,00 – 15,30 Salono Michelotti  Inaŭguro de la kursoj de AIS 15,30 – 18,00 Salono Michelotti  Asembleo de Itala Esperanto-Federacio 15,30 -  17,00 Salono Mariani  Kurso pri Astrobiologio: la eblecoj por vivo ekster- tera  (prof. Amri Wandel)  15.00 – 19.30 Salono Tadolini Libroservo 18.30 – 19.30 Salono Tadolini  Libroprezento: La lastatempaj eldonaĵoj de IEF (Michela Lipari) 21.30 – 23.00 Parko B. Reffi : Koncerto de Jomo 23,00 -      Trinkejo “dal cubano”  Junulara Programo: Trinka-manĝa nokto   Lunde, 2018 08 20 09,00 – 12,30 Salono Zamenhof  Seminario A: Malgrandaj komunumoj kaj grandaj valoroj (Javier Alcalde) 09,00 – 12,30 Salono Michelotti  Akademio Internacia de la Sciencoj : SUS35 09,00 -  10,00 kurso pri  Shakespeare sojle de nova jarcento: Hamleto kaj                   poste  (prof. Humphrey Tonkin) 10,00 – 11,00 kurso pri ĝenerala lingvistiko (Prof. Davide Astori) 11,00 – 12,30 kurso pri Astrobiologio: la eblecoj por vivo ekster-tera  (prof. Amri Wandel) 09, 00 – 12,30 Salono  Ciccanti  Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein) 09,00 – 12,30 Salono Mariani  Kurso por progresantoj (Dalia Pileckiene) 09,00 – 12,30 Salono Magnani  Konversacia Kurso pri Esperanto (Rafael Mateos) 09.00 – 13.00 – Salono  Tadolini   Libroservo 15,00-19.00 Ekskurso al la centro de San Marino kaj al la Unua Turo 15.00 – 19.30  - Salono Tadolini   Libroservo 15,00 – 16,00 Salono Ciccanti Prelego: Aliaj plan-lingvoj kaj iliaj grandaj valoroj ( Ivan Orsini ) 15,00 – 16,00 Salono Mariani Laborgrupo pri interpretado al Esperanto (Emanuele Regano) 15,00 – 16,00 Salono Michelotti  Kurso pri Astrobiologio: la eblecoj por vivo ekster- tera  (prof. Amri Wandel)  16,00 – 17,00 Salono Michelotti Kunveno de la itala sekcio de ILEI (Luigia Madella) 17,30 – 19,30  Salono Michelotti  Asembleo de Itala Instituto de Esperanto 18.30 – 1930 Salono Tadolini   Libroprezento: Historio de la Akademio de Esperanto ( Carlo Minnaja ) 21.30 – 23.00   Parko B. Reffi : La kanzonoj de Fabrizio de André en Esperanto ( Grazia Barboni) 23,00 -     Junulara Programo: Nokta promenado tra San Marino   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marde, 2018 08 21 08,00  Salono xxx -Ekzamenoj de la Itala Instituto de Esperanto (3 niveloj). La interesitoj sin anoncu al la ĝenerala direktoro almenaŭ 30 tagojn antaŭ la komenco de la  kongreso (ĝis la 22a de julio) per retmesaĝo al: carlo.bourlot@gmail.com. 08.30-19,30 Ekskurso al Urbino kaj Gradara  09,00 – 12,30 Salono Zamenhof  Seminario A:Malgrandaj komunumoj kaj grandaj valoroj (Javier Alcalde) 09,00 – 12,30 Salono Michelotti Akademio Internacia de la Sciencoj : SUS35 09,00 -  10,00 kurso pri  Shakespeare sojle de nova jarcento: Hamleto kaj poste  (prof. Humphrey Tonkin) 10,00 – 11,00 kurso pri ĝenerala lingvistiko (Prof. Davide Astori) 11,00 – 12,00 kurso pri bioĥemio (prof. EwaBoyadjieva) 09,00 – 12,30 Salono Ciccanti  Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein) 09,00 – 12,30 Salono Mariani  Kurso por progresantoj (Dalia Pileckiene) 09,00 – 12,30 Salono Magnani  Konversacia Kurso pri Esperanto (Rafael Mateos) 09.00 – 13.00 – Salono Tadolini   Libroservo 14,30 - 19.30 Ekskurso Muzeo de Metioj kaj kuir-ekzercejo kun gustumado 15.00 – 19.30 Salono Tadolini   Libroservo 15,00 - 16,00 Salono Magnani  Prelego: Unu lingvo por ĉiuj, al ĉiu la propra lingvo. Pri la hom-origino (prof. Giulio Soravia) 15,00 – 16,00 Salono Mariani Laborgrupo pri interpetado al Esperanto (Emanuele  Regano) 16,00  - 17,00 Salono Mariani Prelego: Kiun lingvon oni parolas je 30.000 futoj?  (Norberto Saletti) 16,00 – 17,00 Salono Ciccanti  Prelego: La fundamentoj de novbabelismo ( Fabricio Valle ) 18.30 – 19.30 Salono Tadolini   Libroprezento: Frasario di Esperanto di Jacopo Gorini (Paola Tosato) 21.30 – 23.00 loko anoncota: Koncerto de klasika muzika ( fluta kvaropo Renaissance) 23,00 -      Trinkejo “dal cubano”:  Junulara Programo: Vin-gustumado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Merkrede, 2018 08 22 08,30 – 19,30  Ekskursoj - - al Ravenna - - al Marborda amuz-parko Aquafan  - - al Cervia kaj Cesena - - 21.00 –23,00 parko Reffi: Kanzonoj en Esperanto (Chiara Raggi kaj ŝia muzikistaro) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ĵaŭde, 2019 08 23 08.30 – 19.30 Ekskurso al amuz-parko Miniatura Italujo kaj Rimini 09,00 – 12,30 Salono Zamenhof  Seminario A: Malgrandaj komunumoj kaj grandaj valoroj (Javier Alcalde) 09,00 – 12,30 Salono  Michelotti Akademio Internacia de la Sciencoj : SUS35 09,00 -  10,00 kurso pri  Shakespeare sojle de nova jarcento: Hamleto kaj poste  (prof. Humphrey Tonkin) 10,00 – 11,00 kurso pri ĝenerala lingvistiko (Prof. Davide Astori) 11,00 – 12,00 kurso pri bioĥemio (prof. Ewa Boyadjieva) 09, 00 – 12,30 Salono Ciccanti  Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein) 09,00 – 12,30 Salono Mariani  Kurso por progresantoj (Dalia Pileckiene) 09,00 – 12,30 Salono Magnani  Konversacia Kurso pri Esperanto (Rafael Mateos) 09.00 – 13.00 – Salono Tadolini   Libroservo 14,30-19.30 Ekskurso al Sant’Arcangelo di Romagna 15,00 – 19,00 Junulara programo: Trezor-ĉasado 15.00 – 19.30 Salono Tadolini   Libroservo 15,00 – 16,00 Salono Mariani Laborgrupo pri interpretado al Esperanto (Emanuele Regano ) 16,00 – 17,00 Salono Magnani   Prelego: Liberecoj kaj kono en Kant ( Emanuele Regano ) 18.30 – 19.30 Salono Tadolini   Libroprezento: La Eksperimento de Eric Lee (  Renato Corsetti ) 21,00 – 23,00 Salono Zamenhof : Teatra spektaklo “Unua Rigardo” (Mario Migliucci) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vendrede, 2018 07 24 09,00 – 12,30 Salono  Zamenhof  Seminario A: Malgrandaj komunumoj kaj grandaj valoroj (Javier Alcalde) 09,00 – 12,30 Salono Michelotti Akademio Internacia de la Sciencoj : SUS35 09,00 -  10,00 kurso pri  Shakespeare sojle de nova jarcento: Hamleto kaj poste  (prof. Humphrey Tonkin) 10,00 – 11,00 kurso pri ĝenerala lingvistiko (Prof. Davide Astori) 11,00 – 12,00 kurso pri bioĥemio (prof. Ewa Boyadjieva) 09,00 – 12,30 Salono Ciccanti  Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein) 09,00 – 12,30 Salono Mariani  Kurso por progresantoj ( Dalia Pileckiene) 09,00 – 12,30 Salono Magnani  Konversacia Kurso pri Esperanto (Rafael Mateos) 09.00 – 13.00 – Salono Tadolini   Libroservo 14,30-19,30 duontaga ekskurso al San Leo 15.00 – 18.00 Salono Tadolini   Libroservo 15,00 – 16,00 Salono Mariani Laborgrupo pri interpretado al Esperanto (Emanuele Regano) 15,00 – 16,00 Salono Ciccanti Prezento de kongreso 2019 (Michela Lipari) 16,00 - 18,00  Salono Magnani  Resumo de la laboroj de la seminario, de la kursoj de AIS, premiado de la foto-konkurso kaj fermo de la kongreso 21,00 – 23,00 Salono Zamenhof Legado de tesktoj kun muzika akompano ( Duopo Evocaré) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sabate, 2018 08 25 Foriro de kongresanoj