84a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO Heraclea (Matera)  26 Aŭgusto -  02 Septembro  2017

© Itala Esperanto Federacio  Via Villoresi, 38  20143 Milano   C.F. 80095770014

KONGRESA PROGRAMO Vendrede, 2017 08 25 12,00 – 13,00 Sidejo x Gazetara konferenco ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sabate, 2017 08 26 9,00 - 12,30 Salono Madella  Akcepto de partoprenantoj 14,00 - 19,30 Salono Madella  Akcepto de partoprenantoj 15,00 – 20,00  En la ĝardeno de hotelo Heraclea  Poŝta stampo 17,30 -  18,30 Salono Lasalandra  Renkontiĝo de stipendiuloj 18,30 – 19,30  Preĝejo San Francesco di Assisi Via del Lido, Policoro Lido    Katolika meso 21,30 – 23,00 Salono Zamnehof   Interkona vespero dum kiu estos kelkaj spektakloj. Paola Tosato: Ventrodancado Post lernado de klasika kaj moderna danco kaj de aliaj ĝenroj, ŝi pasiiĝis por orientaj dancoj, ŝi studis ventro-dancon dum 10 jarojn, ŝi pliprofundiĝis en la studadon de la hind-filma danxo bollywood, de cigana turka danco, de dancoj de Magrebo, de indonezia danco kaj laste de orienta danco kun balkana influo. Ŝi partoprenis en seminarioj ankaŭ eksterlande: en Tunizio, en Maroko, en Turkujo kaj en Hungarujo kaj faris spektaklojn en kelkaj italaj regionoj, en kelkaj europaj landoj kaj ankaŭ dum multaj esperantaj renkontiĝoj. Ŝi proponis sian kontribuaĵon al Konkursoj dum la Festivaloj de Orienta Danco okazintaj en Nederlando, Grekujo kaj Bulgarujo. Ankoraŭ nun ŝi frekventas kursojn kaj faras prezentojn kaj kun lernejo kaj kiel solista. Skizoj pri ventro-danco. La orientaj dancoj naskiĝis en la antikvaj civilizoj de Mediteraneo: dum jarcentoj ili evoluis, ŝanĝante sian funkcion de celo socia-religia al formo de nura plaĉa tempopasigo. La okcidenta intereso por tiu danco disvolviĝis la unuajn jarojn de '800. La bon-efikoj de orientaj dancoj estas kaj je fizika nivelo kaj je psikologia nivelo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dimanĉe, 2017 08 27 9,30 – 11,30 Salono Zamenhof     Inaŭguro de la 84-a Itala Kongreso de Esperanto. Festparolado de ambasadoro Giorgio Novello. 11,30 – 12,30 Salono Zamenhof    Prezentado de la kursoj kaj seminarioj 14,30 – 19,30 Duontaga ekskurso por nemembroj de IEF:  POLICORO / ANGLONA / TURSI 15,00 – 18,00 Salono Zamenhof  Asembleo de Itala Esperanto-Federacio 15, 00 – 18,30 Salono Lacalendola Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein) Anna Lowenstein Esperanto-verkisto, kaj aŭtoro de la rakonto "La teorio Nakamura", sur kiu estas bazita la nova kurso de Lernu.net. De ĉiam ŝi interesiĝas pri instruado de Esperanto kaj kreado de instrumaterialoj, kaj komence de la 80aj jaroj ŝi fariĝis fondinto kaj unua redaktoro de la facillingva parto de la revuo "Kontakto". De 16 jaroj ŝi instruas Esperanton per la rekta metodo, kaj de 2007 ĝis 2011 ŝi instruis ankaŭ en la virtuala mondo Dua Vivo. Tiel ŝi lernis kiel produkti la ilustritajn instrumaterialojn, kiuj akompanos ŝian kurson en Herakleo. Ŝi kunlaboras kun la du teamoj, kiuj okupiĝas pri la du plej gravaj Esperanto-kursoj en la reto: tiuj de Lernu.net kaj Duolingo. 18.30 – 19.30      Salono x Libroprezentado: Antologia Lucana (prezentas Carlo Minnaja) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lunde, 2017 08 28 8,30 – 12,30  Duontaga ekskurso 08,30 – 12,30 Salono Zamenhof  Seminario A: Kulturo kaj komunikado en Eŭropo: Esperanto-gazetaro sub lupeo (Osmo Buller) 08,30 – 12,30 Salono La Torre Seminario B: De Informado kaj Konsciigo al Publikaj Rilatoj (Lu Wunsch        –Rohlshoven) Lu Wunsch-Rolshoven  naskiĝis en 1956; li estas diplomita matematikisto (Libera Universitato, Berlino) kaj studis ankaŭ lingvistikon. Esperanton li eklernis en 1977. Post pluraj taskoj en la germana kaj internacia movado ekde 2014 gazetara komisiito de Germana Esperanto-Asocio. Li verkis centon da artikoloj, ĉefe renkontiĝaj raportoj kaj pri publikaj rilatoj kaj varbado, kaj ofte prelegas pri tiuj temoj dum renkontiĝoj. En   la   jaro   2001,   li   fondis   la   laborgrupon   EsperantoLand.   Tiu   laborgrupo   poste   kuniĝis   kun   la   Esperanto-Centro   de Hermano   Bermano   al   asocio   “EsperantoLand”,   kies   prezidanto   li   estas.   Li   fondis   kaj   plu   ĉeforganizas   la   Novjaran Renkontiĝon   (NR)   (ekde   la   jarfino   2002);   ĝi   dum   unu   semajno   jarfine   kunigas   ducenton   da   homoj,   triono   el   ili   infanoj kaj junuloj. La seminario: Estas la granda celo por Esperanto, ke nia lingvo plu disvastiĝu kaj eble eĉ fariĝu iam la plej grava internacia lingvo. El la revo de unu homo fariĝis vivanta lingvo lernita de milionoj da homoj kaj regule uzata de kelkaj centmiloj - loĝantaj en pli ol cent landoj. "Senprecedenca sukceso" laŭ la novaĵagentejo AFP. En la seminario mi planas prezenti kaj diskuti kun vi, kian bildon de Esperanto, de nia komunumo kaj eble de niaj celoj ni prezentu al la ekstera mondo. Kiuj informoj kaj bildoj efikas kiel? Kiel kontakti ĵurnalistojn, lernantojn, iliajn gepatrojn, instruistojn, studentojn, pensiulojn, lingvistojn kaj lingvemulojn pri Esperanto? Kion ili scias kaj misscias, kion ili kredas kaj sentas? Kiel kunigi ĉion ĉi por atingi pli realecan kaj pli pozitivan bildon pri Esperanto kaj Esperantujo - kaj por atingi pli da lernantoj kaj kreskigi la parolantaron? --- 08, 30 – 12,30 Salono Lacalendola Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein) 08,30 – 12,30 Salono Cesarini Kurso por progresantoj (Nina Pietuchowska) Nina Pietuchowska Esperantisto de 1988. Nun ŝi estas pensiulo; dum ŝia profesia vivo ŝi estis instruisto pri matematiko, fiziko kaj kemio. Ŝi daŭre instruas Esperanton. Ŝi gvidis kursojn de Esperanto en sia lando (Pollando) kaj en aliaj landoj, interalie Litovujo, Estonujo, Latvujo, Slovakujo, Italujo kaj Germanujo. 08,30 – 12,30 Salono Lasalandra Konversacia Kurso pri Esperanto (Rafael Mateos) Rafael   Mateos   González   naskiĝis   en   1959   en   Jerez   de   la   Frontera   (Hispanujo).   Li   ricevis   universitatajn   diplomojn   pri lingvoj,   pri   geografio   kaj   historio.   Li   instruadis   la   anglan   lingvon   dum   23   jaroj   en   sia   lando   en   urbo   Huelva   en mezgradaj kaj superaj lernejoj. Nun li estas pensiulo. Li   alproksimiĝis   al   Esperanto   kiel   memlernanto   en   2005,   kaj   jam   de   2006   li   komencis   ĝin   instrui   ne   nur   en   pluraj   urboj de   Hispanujo,   sed   ankaŭ   en   aliaj   landoj   (Francujo,   Hungarujo,   Ukrainujo,   Turkujo,   Maroko, Armenujo   kaj   eĉ,   dum   ses monatoj, en Ĉinujo). 14,30 – 19,30 Duontaga ekskurso: MATERA 15,00 – 16,00  Salono Latorre  Prelego: “Hieraŭ” kaj “morgaŭ” en pluraj lingvoj, inkluzive la semidajn  (Fabrizio Angelo Pennacchietti) Fabrizio Angelo Pennacchietti Pensiulo, eksa plenrajta profesoro pri Semida Filologio, ĉe la Universitato de Torino, nacia membro de la Scienca Akademio de Torino, membro de AIS – San Marino  ek de1983, prezidanto de la Esperanto-Centro de Torino. PRELEGO: Hieraŭ” kaj “morgaŭ” en pluraj lingvoj,inkluzive la semidajn Oni facile konstatas ke en pluraj lingvoj la adverba koncepto “hieraŭ” estas esprimata per vorto signifanta “vespere” aŭ etimologie konektita kun la vorto por “vespero”, “vesperiĝo” aŭ “malheliĝo”.  Same, la adverba koncepto “morgaŭ” estas kutime esprimata per vorto signifanta “matene” aŭ etimologie konektita kun la vorto por “mateno”, “mateniĝo” aŭ “heliĝo”. Troviĝas tamen esceptoj: en Esperanto, ekzemple, hieraŭ kaj la segmento –kras– de prokrasti“ transmeti agon al morgaŭ aŭ al pli malfrua tempo” ne estas etimologie analizeblaj. Krome, kelkaj lingvoj esprimas kaj “hieraŭ” kaj “morgaŭ” per unu sola vorto signifanta “la tagon kiu estas tuj antaŭ aŭ tuj post hodiaŭ”. La malambiguigo dependas de la ĉirkaŭteksto. ------ 16,00 – 17,00  Salono Zamenhof   Prelego: “Platono kaj lia Respubliko: Trarigardo de la plej fama filozofa eseo (Emanuele Regano) Emanuele Regano: nuntempe universitata studento pri lingvistiko ĉe la Universitato de Torino, li bakalaŭriĝis ĉe tiu Universitato pri Filozofio per diskutlaboro pri naskiĝo kaj evoluo de la Universala Gramatiko, laŭ la diversaj teorioj de Chomsky kaj Pinker. Li estas esperantisto de 2011, kaj ekde 2012 li ludis plurajn rolojn ene de la itala E movado, kiel estrarano kaj poste prezidanto de Itala Esperantista Junularo de 2012 ĝis 2016; kaj kiel membro de Nacia Konsilantaro de Itala Esperantista Federacio de 2014 ĝis nuntempe. Prelego:Celo de ĉi tiu prelego estas prezenti la ĝeneralan formon de ĉi tiu verko, kaj la teoriojn kiujn ĝi enhavas, ĉefe oni analizos la politikajn kaj sociajn teoriojn kaj projektojn de Platono, kaj la Teorion de ideoj kiu subtenas ĉi tiujn projektojn; sed flanke oni vidos ankaŭ, iom pli rapide, la estetikajn  kaj etikajn teoriojn de la verko, kaj ankaŭ ĉefajn kontraŭproponojn kaj korektojn faritajn de postaj filozofoj, ĉefe de Aristotelo --- 17,00 – 18,30  Salono Latorre    Kanto-laborgrupo de Kajto Kajto. En la jaro 1987 la Nederlanda grupo 'Kajto' komencis kanti Esperant-lingve. En la somero de 1989 - dum la UK en Brajtono en Anglujo - la KD-on 'Kajto' estis prezentita, kiu ankaŭ montriĝis esti la unua Esperanto-KD iam en la mondo. Dum la jaroj kiuj sekvis, la grupo vojaĝis al multaj landoj por koncerti kaj aliaj KD-oj estis eldonitaj. En la jaro 2004 - en la urbo Aalen en Germanujo - la FAME Kulturpremio estis aljuĝita al 'Kajto' kiel rekono de la graveco de ĝia kontribuaĵo al la Esperanta muzik-kulturo. Nuntempe 'Kajto' konsistas el Nanne Kalma kaj Ankie van der Meer, kiuj duope vojaĝas tra la mondo por doni koncertojn kaj kant-atelierojn. Kie ajn ili sintrovas, la programo de Ankie kaj Nanne ĉiam estas humurplena kaj taŭge adaptita al la situacio. En 2015, dum la UK en Lille ili prezentis ilian 7-an Esperantan KD-on: 'Kajto flugas'.   ------- por pli da informo kaj kontakto  >>>www.nanne-ankie.nlaŭ skribi al ankie7@xs4all.nl Kajto Kun-Kant-Kanonado kant-ateliero kun Ankie & Nanne de Kajto Kanonoj-farado estas nia hobio. Tiujn humurajn miniaturojn kanti ni ŝatas, kaj laŭte kaj softe. Kanonoj-fabrikado estas aliula profesio; Sed domaĝe la liaj sonas ol la niaj, ankoraŭ ĉiam, pli ofte. Dum la kongreso Kajto tri-foje prizorgos kant-atelieron en kiu la plej grava estas la kant-plezuro.  Ĉiu estas bonvena por partopreni, ankaŭ tiuj kiuj pensas ke ili ne povas kanti. Sub la inspira gvido de Ankie & Nanne la partoprenantoj estos invitataj pasie kunkanti la gajajn, la melankoliajn, la komikajn, la profundsencajn kanonojn kaj refrenojn. Partoprenu 1, 2 aŭ ĉiujn 3 fojojn en la 'Kajto Kun-Kant-Kanonado' kant-ateliero por helpi superbrui tiujn aliajn kanonojn kaj finfine silentigi ilin. --- 17,30 - 19,00   Salono xx  Asembleo de la Itala Instituto de Esperanto 18,30 – 19,30      Salono x Libroprezentado: La danĝera lingvo de Ulrich Lins (prezentas Carlo Minnaja) 21,30 – 23,00    Salono Zamenhof   Bereshit: La kantado de la komenco (Spektaklo de Piero Nissim) Maria Bruno.  Doktoriĝis pri lirika kantado kaj ŝi difinas sin mem kiel plurflankan artiston. Ŝia repertuaro gamas de la 15-a jarcento ĝis la nuntempo kaj ĝi enhavas ĉiujn muzikajn specojn de ĉambromuziko al eklezia muziko, de lirika opero al opereto, de muzikaj spektakloj al kantoj de famaj filmoj, ĝis la nuntempa muziko. Ŝi multe koncertas kaj operumas. Piero Nissim. De 1967 ĝis 1970 partoprenas en la grupo Nuovo Canzoniere Italiano kaj koncertas tra la tuta Toskano kun Rosa Balistreri kaj Caterina Bueno. Por la muzika eldonejo “I Dischi del Sole“ produktas du diskojn kun pecoj de li mem kaj de aliaj autoroj, la unua laŭ la direktado arta de Giovanna Marini, la dua kun Gualtiero Bertelli. Franco Meoli. Studis muzikon ĉe la Muzika Lernejo “L. Cherubini” en Florenco inter 1985 kaj 1987. Li diplomiĝis tre brile pri fortepiano sub la gvidado de Giancarlo Cardini. Li studis harmonion kaj kontraŭpunkton kun Arrigo Benvenuti, komponadon kun Franco Cioci, kaj muzikajn Instrumentojn por muzikistaro kun Giorgio Martellini; krome kun Luciano Damarati  kaj kun Francesco Facchinelli, ĥoran muzikon kaj ĥoro-direktadon. La spektaklo: BERESHIT:  LA KANTADO DE LA KOMENCO Lirika koncerto en la itala kaj en Esperanto Tekstoj kaj muziko: Piero NissimKun Piero Nissim kaj la soprana kantistino Maria BrunoĈe la fortepiano: Franco Meoli La meditado-poemoj estas verkitaj kaj provizitaj per muziko de Piero Nissim(el lia libro "Condivisioni", ETS, 2010) estas prezentataj en la itala kaj en Esperanto.           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marde, 2017 08 29 8,30 – 19,30 Tuttaga ekskurso: MARATEA / LAURIA / RIVELLO 08,30 – 12,30 Salono Zamenhof  Seminario A: Kulturo kaj komunikado en Eŭropo: Esperanto-gazetaro sub lupeo (Osmo Buller) 08,30 – 12,30 Salono La Torre Seminario B: De Informado kaj Konsciigo al Publikaj Rilatoj (Lu Wunsch –Rohlshoven) 08, 30 – 12,30 Salono Lacalendola Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein) 08,30 – 12,30 Salono Cesarini Kurso por progresantoj (Nina Pietuchowska) 08,30 – 12,30 Salono Lasalandra Konversacia Kurso pri Esperanto (Rafael Mateos) 14,30 – 19,30 Duontaga ekskurso: VALSINNI / ROCCA IMPERIALE 15,00 – 16,00   Salono Latorre    Prelego: Kvin marbordaj urboj dediĉitaj al Heraklo(Maria Butan) Maria Butan La profesia kariero de Maria Butan komenciĝis en 1968, kiel profesorino de franca lingvo en rumana liceo. Ekde 1972 ŝi estas universitata asistantino ĉe la Filologia Fakultato  de Timişoara (Rumanujo). De 1978 ĝis 2003 lektoro pri la franca kaj itala kaj katedrestro de la Departamento de modernaj lingvoj ĉe la Universitato pri Agrikulturaj Sciencoj. Nun ŝi estas kunlaboranto de la Franca Instituto de Timişoara. En 2006 ŝi ricevis en Québec (Kanado) la arĝentan medalon “Dictée des Amériques” (“Amerika Diktaĵo). En 2012 la franca Ministerio pri edukado nomis ŝin kavaliro de ordeno “Palmes Académiques” (”Akademiaj Palmoj”). Maria   eklernis   Esperanton   en   1976,   kaj   de   tiam   ĝin   instruis   ĉe   pluraj   universitataj   fakultatoj;   en   1995   ŝi   doktoriĝis   ĉe Akademio   Internacia   de   la   Sciencoj,   ĉe   kiu   ŝi   estas   docento   ekde   1997.   De   1997   ĝis   2000   ŝi   estis   sekretario   kaj organizanto   de   Danuba   Esperantlingva   Scienca   kaj   Kultura   Forumo.   En   2006   ŝi   organizis   internacian   konferencon   en la kadro de Organiza Societo de Internaciaj Esperanto-Konferencoj (OSIEK) Prelego: Kvin marbordaj urboj dediĉitaj al Heraklo Doni   nomon   al   nova   loĝloko   estis   grava   por   irantaj   komunumoj,   kiuj   en   iu   momento   decidis   malnomadiĝi.   Plej   ofte   oni prenis   la   nomon   de   la   rivero   au    de   alia   reliefparto   -   se   tiuj   jam   havis   nomon   -   aŭ   de   la   apudaj   arboj,   kreskaĵoj   au    de veteraj elementoj, tipaj por la respektiva loko. Se   najbaroj   baptis   la   novaperintan   vilaĝon,   foje   ilia   elekto   substrekis   ĉefan   trajton   de   ties   loĝantaro.   En   ĉiuj   lingvoj,   en ĉiuj landoj troveblas multnombraj pruvoj de tiu frua, kelkfoje rapida baptado. Sed   se   la   homoj   konscie   kreis   novan   komunumon,   kies   establo   estis   intenca,   pinto   de   streboj,   fino   de   planita   vojaĝo, oni pensis meti sin sub la protekto de Dio aŭ de diversaj Sanktuloj. La tervasteco kristana abundas je tiaj loknomoj. Malantaŭen   irante   en   la   tempo,   la   unuaj   marvojaĝantoj,   koloniintoj   de   la   eŭropaj   marbordoj,   estis   la   grekoj.   Ili   esploris ĉiujn   ĉirkaŭantajn   marojn   kaj   fiksloĝis   en   novaj   teritorioj.   Se,   sur   sia   konkera   vojo, Aleksandro   la   Granda   kreis   plurajn urbojn   portantajn   lian   nomon,   por   ke   la   posteuloj   memoru   pri   lia   famo,   nemirige   la   grekaj,   foje   samtempaj,   fondintoj elektis   alian   heroon,   pli   frue   kaj   longdaŭre   faman   -   nome   Heraklon   -   por   bapti   siajn   novkonkeritajn   teritoriojn.   Ili   semis nekredeble multnombrajn  tiajn urbojn aŭ fortikaĵojn en la tuta mediteranea areo kaj ne nur! Ni strebos malkovri la kialon de tiu elekto kaj prezenti la historion kaj aspekton de kelkaj el tiuj urboj. --------- 17,00 – 18,30  Salono Latorre    Kanto-laborgrupo de Kajto 18,30 – 19,30Salono x Libroprezentado 21,30 – 23,00   Salono Zamenhof Koncerto de la duo Kajto Dum 'Kajto'-koncertoj aŭ kant-atelieroj, la programo de Ankie kaj Nanne ĉiam estas humurplena kaj taŭge adaptita al la situacio, kie ajn ili troviĝas. Koncerne la kantotekstojn 'Kajto' ne konas limojn. Nanne kaj Ankie kantas pri diversaj temoj. En ilia repertuaro maraj kaj historiaj temoj ludas gravan rolon sed ili prikantas ankaŭ komikajn okazaĵojn el la ĉiutaga vivo. Same ili ŝatas muzikigi Esperantajn poemojn. Dum la koncertoj kelkfoje la publiko estas invitata por kunkanti refrenojn aŭ mallongajn kantetojn. La du Kajtanoj povas anonci kaj enkonduki iliajn kantojn en diversaj lingvoj kiel Esperanto, la Nederlanda, la Frisa, la Franca, la Angla kaj la Germana. Ili sin akompanas per diversaj instrumentoj kiel gitaro, mandolino, ŝalmo kaj koncertino. ------- por pli da informoj kaj kontakto  >>>www.nanne-ankie.nlaŭ skribi al ankie7@xs4all.nl --- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Merkrede, 2017 08 30 8,30 – 19,30   2 Tuttagaj ekskursoj: MATERA / MOTESCAGLIOSO GALLIPOLI-COGNATO / CASTELMEZZANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ĵaŭde, 2017 08 31 8,30 - 19,30 Tuttaga ekskurso: MARTINA FRANCA / ALBEROBELLO / LOCOROTONDO 08,30 – 12,30 Salono Zamenhof  Seminario A: Kulturo kaj komunikado en Eŭropo: Esperanto-gazetaro sub lupeo (Osmo Buller) 08,30 – 12,30 Salono La Torre Seminario B: De Informado kaj Konsciigo al Publikaj Rilatoj (Lu Wunsch –Rohlshoven) 08, 30 – 12,30 Salono Lacalendola Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein) 08,30 – 12,30 Salono Cesarini Kurso por progresantoj (Nina Pietuchowska) 08,30 – 12,30 Salono Lasalandra Konversacia Kurso pri Esperanto (Rafael Mateos) 14,30 – 19,30    Duontaga ekskurso: MONTALBANO JONICO / PISTICCI 15,00 – 16,00 Salono Zamenhof   Prelego: Ĉio komenciĝis ĉe la verda… (Nina Pietuchovska) Nina Pietuchovska Prelego en la kadro de la eventoj de la celebrado de la 100-a datreveno de la morto de Zamenhof: Ĉio komenciĝis ĉe la verda… Multaj   gesperantistoj   opinias,   ke   oni   ĉion   scias   pri   la   familio   Zamenhof,   pri   Ludoviko,   pri   la   loko,   kie   li   naskiĝis. Tamen pro diversaj historiaj kialoj, pri multaj aferoj oni daŭre scias malmulton. Danke al historiistoj, kiuj hazarde trovas en arkivoj dokumentojn, ni nun scias paŝon post paŝo pli multe. Se vi deziras scii pli pri la familio, pri Marko Zamenhof, lia profesio, kia estis Bjalistoko en la 19-a jarcento, vi ricevos interesajn informojn . --- 17,00 – 18,30      Salono Latorre    Kanto-laborgrupo de Kajto 18.30 – 19.30      Salono x Libroprezentado: Poezia Antologio de Nazim Hikmet (prezentas Renato Corsetti) 21,30 – 23,30    Salono Zamenhof  Koncerto de Caterina Casella Cristina   Casella   [Kristina   Kasela]   ekstudas   fortepianon   je   la   aĝo   de   sep   jaroj.   Je   la   aĝo   de   16   hjaroj jaroj   ŝi   kreas   sian unuan   muzikan   grupon,   en   kiu   ŝi   rolas   kiel   komponanto,   verkanto,   kantanto.   Ĝuste   dum   ĉi   tiuj   jaroj   Cristina   malkovras sian   veran   deziron:   verki   kaj   komponi.   En   oktobro   2012   aperis   ŝia   unua   disko   distribuita   inter   muzik-laborantoj   Ora come   allora /Nun   kiel   tiam”,   en   kiu   vicas   inter   si   sonoj   agresaj   kaj   dolĉaj.   Unu   el   la   pecoj   en   tiu   disko,   E   se…io   mi /Kaj se...mi”,   estis   elektita   kaj   dissendita   en   la   unua   kanalo   de   la   nacia   radio,   unu   el   la   ĉefaj   italaj   radio-dissendantoj.   En februaro   2013   la   verk-kantistino   komencas   kunlabori   kun   la   verkisto   itala-kipra   Roberto   Pigro,   donante   la   muzikon   al kelkaj    pecoj    en    Esperanto.    Inter    la    faritaj    laboroj    ni    memorigu    pri    “Woman    -    La    forto    de    ĉiu    viro”    kaj    “Kredu Kristnaston”, kanto farita por kolekti monon por la asocio “ Save the children /Savu infanojn”.  Koncerto:   Cristina   prezentos   kelkajn   internaciajn   furorkantojn   en   Esperanto.   Inter   ĉi   tiuj   ni   memorigu   pri   “Ha   lo”, versio   de   la   famekonata   peco   de   angla   kantistino   Adele.   Ĉiu   versio   estos   personigita   kaj   reorganizita   laŭ    stilo   intima kaj   persona.   Ne   mankos   malgrandaj   kaj   neatenditaj   surprizoj.   La   verk-kantistino   donacos   al   la   publiko    ankaŭ    kelkajn neeldonitajn pecojn en la itala kaj en Esperanto el sia repertuaro kaj el tiu de aliaj kolegaj verkantoj. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vendrede, 2017 09 01 8,30 – 12,30 Duontaga ekskurso 08,30 – 12,30 Salono Zamenhof  Seminario A: Kulturo kaj komunikado en Eŭropo: Esperanto-gazetaro sub lupeo (Osmo Buller) 08,30 – 12,30 Salono La TorreSeminario B: De Informado kaj Konsciigo al Publikaj Rilatoj (Lu Wunsh –Rohlshoven) 08, 30 – 12,30 Salono Lacalendola Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein) 08,30 – 12,30 Salono Cesarini Kurso por progresantoj (Nina Pietuchowska) 08,30 – 12,30 Salono Lasalandra Konversacia Kurso pri Esperanto (Rafael Mateos) 14,30 – 19,30   Duontaga ekskurso: METAPONTO / BERNALDA 15,00 – 16,00  Salone Zamenhof    Prelego: Ski-kurado ĉirkaŭ la mondo (Hannes Larsson) Hannes Larsson Hannes   Larsson   naskiĝis   en   Nokia   (Finlando)   en   1931,   ricevis   la   diplomon   de   inĝeniero   ĉe   la   Politeknika   Universitato en   Helsinko   en   1954,   laboris   kiel   inĝeniero   en   Belgujo,   Finlando,   Francujo   kaj   Italujo.   Li   lernis   Esperanton   en   2006   kaj iĝis   pasia   esperantisto.   Jam   en   2009   li   organizis   seminarion   pri   matematikaj   ludoj   dum   la   UK   en   Bjalistoko   kaj   prelegis en   la   postaj   UK-oj   (en   Lilo,   2015,   li   estis   inter   la   instruistaro   de   la   Somera   Universitato).      Aliaj   interesoj   de   li   estas muziko kaj ski-kurado. Prelego :Ski-kurado ĉirkaŭ la mondo Post   kelkaj   vortoj   pri   la   historio   de   skioj   kaj   superrigardo   de   la   vintraj   sportoj,   la   preleganto   parolos   pri   ski-kurado.   Ĝi estas   la   plej   bona   sporto,   kiu   laborigas   la   koron,   la   pulmojn   kaj   ĉiujn   muskolgrupojn   kaj   estas   praktikata   en   la   naturo, kie   oni   spiras   puran   aeron.   La   preleganto   havas   pli   ol   okdekjaran   sperton   en   ski-kurado   kaj   skias   ĉiujare   pli   ol   1000 kilometrojn.    Ekzistas    popularaj    skikurad-konkursoj    en    la    tuta    mondo.    Interesa    serio    de    tiaj    konkursoj    nomiĝas Worldloppet,    ĝi    entenas    20    konkursojn    en    20    landoj.    Kelkaj    el    tiuj    eventoj    estas    multe    pli    grandaj    (ĝis    15000 partoprenantoj)   ol   la   UKoj   ;   same   kiel   en   la   UKoj   oni   renkontas   tie   amikojn   el   la   tuta   mondo.   La   prelego   estos   ilustrita per multaj bildoj kaj entenos rakontojn pri aventuroj en kvar kontinentoj, de Ĉinio ĝis Patagonio. --- 18,30 – 19,30      Salono xLibroprezentado 21,30 – 23, 30    Salono Zamenhof  Teatra prezento ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sabate, 2017 09 02 Foriro de kongresanoj