85a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO Sanmarino  18a - 25a Aŭgusto -  2018

© Itala Esperanto Federacio  Via Villoresi, 38  20143 Milano   C.F. 80095770014

KONGRESA PROGRAMO Vendrede, 2018 08 17 12,00 – 13,00 Sidejo xxx Gazetara konferenco ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sabate, 2018 08 18 09,00 - 12,30 Salono xxx  Akcepto de partoprenantoj 14,30 - 19,30 Salono xxx  Akcepto de partoprenantoj 15,00 – 20,00  Poŝta stampo 15.00 – 19.30 Salono xxx Libroservo 17,30 -  18,30 Salono xxx  Renkontiĝo de stipendiuloj 18,30 – 19,30  Preĝejo xxx    Katolika meso 21,30 – 23,00 Salono Zamenhof   Interkona vespero 23,00 -     Junulara Programo   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dimanĉe, 2018 08 19 09,30 – 11,30 Salono Zamenhof     Oficiala inaŭguro. Parolado de Xavier Alcalde. 11,30 – 12,30 Salono Zamenhof    Prezentado de la kursoj kaj seminarioj 15,00 – 18,00 Salono Michelotti  Asembleo de Itala Esperanto-Federacio 15,00 – 19,00 Ekskurso al la centro de San Marino kaj al la unua turo 15, 00 – 18,30 Salono Ciccanti  Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein) 15.00 – 19.30 Salono xxx Libroservo 18.30 – 19.30 Salono xxx  Libroprezento 23,00 -     Junulara Programo   Lunde, 2018 08 20 08,30 – 12,30 Salono Zamenhof  Seminario A: Malgrandaj komunumoj kaj grandaj valoroj (Xavier Alcalde) 08,30 – 12,30 Salono Michelotti  Akademio Internacia de la Sciencoj : SUS35 La Universitata Semajno de AIS konsistos el pluraj kursoj: -  08,30 -09,30 kurso pri ĝenerala lingvistiko (Prof. Davide Astori) -  09,30 -  10,30 kurso pri  Shakespeare sojle de nova jarcento: Hamleto kaj poste  (prof. Humphrey Tonkin)   10,30 – 11,30 kurso pri Astrobiologio: la eblecoj por vivo ekster-tera  (prof. Amri Wandel) 08, 30 – 12,30 Salono  Ciccanti Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein) 08,30 – 12,30 Salono Mariani Kurso por progresantoj (Dalia Pileckiene) 08,30 – 12,30 Salono Magnani Konversacia Kurso pri Esperanto (Rafael Mateos) 09.00 – 13.00 – Salono xxx   Libroservo 14,30-19.30 Ekskurso al Faenza: Internacia Muzeo pri Ceramikaĵoj kun praktika ekzerciĝado 15.00 – 19.30  - Salono xxx   Libroservo 15,00 – 16,00 Salono Ciccanti Prelego: Aliaj plan-lingvoj kaj iliaj grandaj valoroj ( Ivan Orsini ) 15,00 – 16,00 Salono Mariani Laborgrupo pri interpretado al Esperanto (Emanuele Regano) 16,00 – 17,00 Salono Michelotti Kunveno de la itala sekcio de ILEI (Luigia Madella) 17,30 – 19,30  Salono Michelotti  Asembleo de Itala Instituto de Esperanto 18.30 – 1930 Salono xxx  . Libroprezento 23,00 -     Junulara Programo   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Marde, 2018 08 21 08,00  Salono xxx -Ekzamenoj de la Itala Instituto de Esperanto (3 niveloj). La interesitoj sin anoncu al la ĝenerala direktoro almenaŭ 30 tagojn antaŭ la komenco de la  kongreso (ĝis la 22a de julio) per retmesaĝo al: carlo.bourlot@gmail.com. 08,30 – 12,30 Salono Zamenhof  Seminario A:Malgrandaj komunumoj kaj grandaj valoroj (Xavier Alcalde) 08,30 – 12,30 Salono Michelotti Akademio Internacia de la Sciencoj : SUS35 -  08,30 – 09,30 kurso pri ĝenerala lingvistiko (prof. Davide Astori) -  09,30 -  10,30 kurso pri  Shakespeare sojle de nova jarcento: Hamleto kaj poste  (prof. Humphrey Tonkin) -  10,30 – 11,30 kurso pri Astrobiologio: la eblecoj por vivo ekster-tera  (prof. Amri Wandel) 08, 30 – 12,30 Salono Ciccanti Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein) 08,30 – 12,30 Salono Mariani Kurso por progresantoj (Dalia Pileckiene) 08,30 – 12,30 Salono Magnani Konversacia Kurso pri Esperanto (Rafael Mateos) 08.30-19,30 Ekskurso al Urbino kaj Gradara 09.00 – 13.00 – Salono xxx   Libroservo 14,30-19.30 Ekskurso Muzeo de Metioj kaj kuir-ekzercejo kun gustumado 15,00-16,00 Salono Ciccanti  Prelego: La fundamentoj de novbabelismo ( Fabricio Valle ) 15,00 – 16,00 Salono Mariani Laborgrupo pri interpetado al Esperanto (Emanuele Regano) 16,00  - 17,00 Salono Mariani Prelego: Kiun lingvon oni parolas je 30.000 futoj?  (Norberto Saletti) 15.00 – 19.30 Salono xxx   Libroservo 16,00 – 17,00 Salono Magnani  Prelego de prof.ro Soravia 18.30 – 19.30 Salono xxx   Libroprezento 23,00 -     Junulara Programo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Merkrede, 2018 08 22 08,30 – 19,30  Ekskursoj al Ravenna al Marborda amuz-parko Aquafan  al Cervia kaj Cesena ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ĵaŭde, 2019 08 23

08,30 – 12,30 Salono Zamenhof  Seminario A: Malgrandaj komunumoj kaj grandaj valoroj (Xavier Alcalde) 08,30 – 12,30 Salono  Michelotti Akademio Internacia de la Sciencoj : SUS35 - 08,30 – 09,30 kurso pri ĝenerala lingvistiko (prof. Davide Astori) -  09,30 -  10,30 kurso pri  Shakespeare sojle de nova jarcento: Hamleto kaj poste  (prof. Humphrey Tonkin) -  10,30 – 11,30 kurso pri Astrobiologio: la eblecoj por vivo ekster-tera  (prof. Amri Wandel)   08, 30 – 12,30 Salono Ciccanti Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein) 08,30 – 12,30 Salono Mariani Kurso por progresantoj (Dalia Pileckiene) 08,30 – 12,30 Salono Magnani Konversacia Kurso pri Esperanto (Rafael Mateos) 08.30 – 19.30 Ekskurso al amuz-parko Miniatura Italujo kaj Rimini 09.00 – 13.00 – Salono xxx   Libroservo 14,30-19.30 Ekskurso al Santarcangelo di Romagna 15,00 – 16,00 Salono Mariani Laborgrupo pri interpretado al Esperanto (Emanuele Regano ) 16,00 – 17,00 Salono Magnani   Prelego: Liberecoj kaj kono en Kant ( Emanuele Regano ) 15.00 – 19.30 Salono xxx   Libroservo 18.30 – 19.30 Salono xxx   Libroprezento 21,00 – 23,00 Loko decidota  Koncerto de la verka kantistino Chiara Raggi 23,00 -     Junulara Programo   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vendrede, 2018 07 24 08,30 – 12,30 Salono  Zamenhof  Seminario A: Malgrandaj komunumoj kaj grandaj valoroj (Xavier Alcalde) 08,30 – 12,30 Salono Michelotti Akademio Internacia de la Sciencoj : SUS35 La Universitata Semajno de AIS konsistos el pluraj kursoj: -  08,30 – 09,30 kurso pri ĝenerala lingvistiko (prof. Davide Astori) -  09,30 -  10,30 kurso pri  Shakespeare sojle de nova jarcento: Hamleto kaj poste  (prof. Humphrey Tonkin) -  10,30 – 11,30 kurso pri Astrobiologio: la eblecoj por vivo ekster-tera  (prof. Amri Wandel)  08, 30 – 12,30 Salono Ciccanti Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein) 08,30 – 12,30 Salono Mariani Kurso por progresantoj ( Dalia Pileckiene) 08,30 – 12,30 Salono Magnani Konversacia Kurso pri Esperanto (Rafael Mateos) 09.00 – 13.00 – Salono xxx   Libroservo 14,30-19,30 duontaga ekskurso al San Leo 15.00 – 18.00 Salono xxx   Libroservo 15,00 – 16,00 Salono Mariani Laborgrupo pri interpretado al Esperanto (Emanuele Regano) 16,00   -   18,00      Salono   Magnani    Resumo   de   la   laboroj   de   la   seminario   kaj   de   la   kursoj   de   AIS   kaj fermo de la kongreso 21,00 – 23,00 Loko decidota Legado de tesktoj kun muzika akompano ( Patrizia Bossoni ) 23,00 -     Junulara Programo   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sabate, 2018 08 25 Foriro de kongresanoj
- - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------