HERAKLEO - GREKA URBO EN SUDA ITALIO ĈE LA MARO Herakleo (Ηράκλεια en la greka) estis antikva urbo de la suditala "Granda Grekujo", kiu situis apud la hodiaŭa Polikoro (Policoro en la itala). Ĝi estis fondita de la tarantaj kaj turiaj grekaj kolonianoj ĉirkaŭ la jaro 434-a antaŭ la komuna erao sur altaĵo inter la riveroj Agri kaj Sinni sur la restaĵoj de la antŭa urbo Siris, kaj en la jaro 374-a a.k.e.ĝi estis elektita kiel ĉefurbo de la itala ligo anstataŭ Turio, kiu estis kaptita de la lukanoj. En 280 a.k.e. la urbo estis la ejo de la heraklea batalo inter Taranto kaj Romo. En la sama periodo ĉirkaŭ la jaro 280-a a.k.e. la romanoj proponis al la urbo Herakleo apartan alianc-kontrakton kaj tiel ili sukcesis eltiri ĝin el la influo de Taranto kaj igis ĝin urbo alianciĝinta kun Romo. El ĉi tiu periodo venas ankaŭ la Tabuloj de Herakleo, kiuj nuntempe estas konservataj ĉe la Napola Nacia Arĥeologia Muzeo. Temas pri kupraj tabuloj kun greklingvaj tekstoj rilatantaj al la publika kaj konstitucia baza leĝo de la urbo. Malantaŭ ĉi tiuj tabuloj estas kopiita la Lex Julia Municipalis (Roma leĝo pri la urboj). Post la fino de la milito inter Romo kaj unuopaj urboj de Grekujo kaj pro intereso pri la evoluo de komercaj aktivaĵoj kaj pro sociaj streĉoj, kiujn kaŭzis la pliiĝo de la loĝantaro, kiun la malabunda agrikultura produktado ne povis nutri. Laŭ la tradicio la loko, kie oni devis loĝi, estis elektata laŭ la indiko de la Orakolo de la Sanktejo de Apolo en Delfo. Ĉi tiu estis pridemandita de la estro de la potencialaj elmigrontoj. Por la posteuloj de la grekaj gentoj loĝantaj en la itala duoninsulo, ĉi tiu periodo estis la periodo de pli granda riĉeco. Al ĝi aldoniĝis la brilo en la kampoj kultura kaj arta. Fakte ĝi estis sekvo de la evoluo de la greka civilizo pri literaturo, filozofio kaj arto, sed la evoluo en suda Italujo ofte preteriris la atingojn en Grekujo mem. Sekve la koloniaj regionoj de Italujo akiris la nomon de Granda Grekujo, nomo kiu atestis la fieron de la grekaj kolonianoj, kiuj sukcesis krei ion, kio estis konsiderata pli granda ol Grekujo mem. Pitagoro kaj Arĥimedo estas grekoj de Granda Grekujo. La civilizo evoluigita ĉi tie iĝis poste heredaĵo de la tuta Eŭropo. Nuntempe la loko estas en la teritorio de la urbo PolikoTaranto, Herakleo, kiel la tutaj Apulio kaj Lukanio, falis sub la roman regadon. En 212 a.k.e. la urbo estis sieĝata kaj konkerita de Hanibal. Poste ĝi iĝis ree riĉa urbo kaj ĝiaj loĝantoj estis priskribitaj kiel Nobiles Homines (Noblaj homoj) de Cicero en la verko Pro Archia, laŭdo de la poeto Arĥia, civitano de Herakleo. En 89 a.k.e. la civitanoj de Herakleo ricevis la roman civitanecon laŭ la leĝo Lex Plautia Papiria. Dum la tuta respublika epoko Herakleo estis ĝenata de sociaj ribeloj, kies pinto en 72 a.k.e. estis atingita per la alveno de Spartako. De la antikva urbo en la malalta parto oni povas admiri la Templon de Ateno, kies fundamentoj restas, kaj la Templon de Demetra. Sur la akropolo, la alta parto de la urbo, la restaĵoj de la urbo, kiu ek de la 60-aj jaroj havis rimarkindan loĝantaran kreskon, danke al la loĝantoj de pli internaj regionoj, kiuj venis ekloĝi tien. Polikoro iĝis la 5-a urbo de la regiono rilate al la nombro de loĝantoj kaj unu el la plej gravaj ekonomiaj centroj en la ebenaĵo de Metaponto. Herakleo estas ĉe la Maro Jona (Mar Ionico en la itala). Tiu marbordo estas nuntempe celo de turisma evoluo. Pluraj projektoj jam finiĝis dum la lastaj jaroj, dum aliaj estas nun realigataj. Ĝi estas ideala loko por ĉemara feriado. 84a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO Heraclea (Matera) 26 Aŭgusto - 02 Septembro 2017

© Itala Esperanto Federacio  Via Villoresi, 38  20143 Milano   C.F. 80095770014

LOĜADO Loĝado kun po tri manĝoj tage (eblos ankaŭ duonpensione) dum la tuta semajno en du hoteloj proksime de la maro. Eblos ankaŭ tranokti en amasloĝejo. KONGRESA PROGRAMO La plurtagaj seminarioj, gvidataj de kompetentaj spertuloj, estas la karakterizaj programeroj de la italaj kongresoj. La kongresa temo estos “KULTURO KAJ KOMUNIKADO EN EŬROPO”, kiu estos pritraktata en dediĉita seminario, en prelegoj, diskutoj. La programon kompletigos prelegoj pri plej diversaj temoj, kun la kunlaboro de diverslandaj kongresanoj, kiuj jam de nun estas invititaj al propono de interesaj temoj. La prelegontoj rajtos aliĝi senpage al la kongreso. Okazos krome diversnivelaj  lingvokursoj kaj prezentado de novaj eldonaĵoj aĉeteblaj ĉe la libro-servo. Kaj   krome?   Koncertoj   filmoj, teatraĵoj. Kaj fine, sed ne laste, ekskursoj por konatiĝi kun la unikaj ĉirkaŭaĵoj. Kaj por la nedormemuloj estos ankaŭ la jam tradicia nokta programo malfermita al ĉiuaĝaj junuloj.
Sub la aŭspicio de la provinco MATERA Sub la aŭspicio de la urbo POLICORO
Kiel atingi la kongreson en Heraclea (urbo Policoro) en la provinco Matera Per aviadilo: Flughaveno de Bari (multaj malaltkostaj linioj) kaj poste per aŭtobuso al la hoteloj. Memstara aŭtobuso ankaŭ aranĝota de la LKK. Per aŭtobuso: De Roma: aŭtobusa linio Roma-Policoro-Trebisacce [ĝin oni trovas en Roma en la                                               aŭtobusa stacidono Tiburtina (Stazione Autobus Tiburtina), kiu apudas                                               la fervojan stacidomon Tiburtina]                            De Napoli: linio Napoli-Policoro-Montalbano Jonico                            De Bari: linio Bari-Taranto-Cosenza   Per aŭtomobilo: Per la aŭtoŝoseo A3 (Roma-Salerno-Reggio Calabria) - eliri ĉe Lauria kaj pluiri per                                            ŝtata ŝoseo “Sinnica” al Policoro                                Per la aŭtoŝoseo A14 (Bologna-Bari-Taranto) - eliri ĉe Palagiano direkte al la ŝtata                                            ŝoseo 106 (Jonica) en la direkto al Reggio Calabria. Per vagonaro: Per la linio Bari-Taranto-Metaponto , eliri ĉe la stacidomo de Policoro-Tursi                            Per la linio Roma-Metaponto,  eliri ĉe la stacidomo de Policoro-Tursi
Sub la aŭspicio de la urbo TURSI Kunlabore kun I PARCHI LETTERARI Atingu la Kongreson per velŝipo en sep tagoj sur la IonIa maro ek de la 19a de aŭgusto