85a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO Sanmarino  18a - 25a Aŭgusto -  2018

© Itala Esperanto-Federacio  Via Villoresi, 38  20143 Milano   C.F. 80095770014

KONGRESA PROGRAMO Vendrede, 2018 08 17 12,00 - 13,00 Salono Ciccanti: Gazetara konferenco -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sabate, 2018 08 18 09,00 - 12,30 Salono Tellini:  Akcepto de partoprenantoj 14,30 - 19,30 Salono Tellini:  Akcepto de partoprenantoj 10,00 - 18,00 Filatela oficejo: Poŝta stampo 15.00 - 19.30 Salono Tadolini: Libroservo 17,30 -  18,30 Salono Ciccanti : Renkontiĝo de stipendiuloj 18,00 - 19,00  Preĝejo San Francesco:  Katolika meso 21,30 - 23,00 Salono Pagliarani: Interkona vespero kun muziko kaj orientaj dancoj -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dimanĉe, 2018 08 19 09,30 - 11,30 Salono Zamenhof:     Oficiala inaŭguro. Parolado de Javier Alcalde. 11,30 - 12,30 Salono Zamenhof:   Prezentado de la kursoj kaj seminarioj 14,30 - 19.30 Ekskurso al Faenza: Internacia Muzeo pri Ceramikaĵoj kun praktika ekzerciĝado 15,00 - 15,30 Salono Michelotti:  Inaŭguro de la kursoj de AIS 15,30 - 18,00 Salono Michelotti:  Asembleo de Itala Esperanto-Federacio 15, 00 - 18,30 Salono Ciccanti:  Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein)  15,30 -  17,00 Salono Mariani:  Kurso pri Astrobiologio: la eblecoj por vivo ekstertera  (prof. A. Wandel)  15.00 - 19.30 Salono Tadolini:  Libroservo 18.30 - 19.30 Salono Tadolini:  Libroprezento: la lastaj eldonaĵoj de IEF (Michela Lipari) 21,00 - 23,00 Parko B. Reffi:  Koncerto de Jomo 23,00 -     Parko B. Reffi, trinkejo “dal cubano”  Junulara Programo: Trinka-manĝa nokto   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lunde, 2018 08 20 09,00 - 12,30 Salono Zamenhof:  Seminario: Malgrandaj komunumoj kaj grandaj valoroj (Javier Alcalde) 09,00 - 12,30 Salono Michelotti:  Akademio Internacia de la Sciencoj : SUS35 9,00 - 10,30 kurso pri Astrobiologio: la eblecoj por vivo ekster-tera  (prof. Amri Wandel) 10,30 - 11,30 kurso pri ĝenerala lingvistiko (prof. Davide Astori) 11.30 -  12,30 kurso pri  Shakespeare sojle de nova jarcento: Hamleto kaj poste  (prof. H. Tonkin) 09, 00 - 12,30 Salono  Ciccanti: Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein) 09,00 - 12,30 Salono Mariani:  Kurso por progresantoj (Dalia Pileckiene) 09,00 - 12,30 Salono Magnani: Konversacia Kurso pri Esperanto (Rafael Mateos) 09.00 - 13.00 Salono  Tadolini:   Libroservo 15,00 - 19,00 Ekskurso al la centro de San Marino kaj al la unua turo 15.00 - 19.30  - Salono Tadolini:   Libroservo 15,00 - 16,00 Salono Ciccanti:  Prelego: Aliaj plan-lingvoj kaj iliaj grandaj valoroj ( Ivan Orsini ) 15,00 - 16,00 Salono Michelotti:  Kurso pri Astrobiologio: la eblecoj por vivo ekstertera  (prof. Amri Wandel)  16,00 - 17,00 Salono Michelotti: Kunveno de la itala sekcio de ILEI (Luigia Madella) 17,30 - 19,30  Salono Michelotti:  Asembleo de Itala Instituto de Esperanto (Carlo Bourlot) 18.30 - 19.30 Salono Tadolini:  Libroprezento: Historio de la Akademio de Esperanto (prezentas C. Minnaja) 21,00 - 23,00 Parko B. Reffi Prezento de kantoj de De Andre’ en Esperanto (Grazia Barboni) 23,00 -     Junulara Programo: Nokta promenado tra San Marino   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marde, 2018 08 21 08.30 -19,30 Ekskurso al Urbino kaj Gradara 09,00 - 12,30 Salono Zamenhof:  Seminario: Malgrandaj komunumoj kaj grandaj valoroj (Javier Alcalde) 09,00 - 12,30 Salono Michelotti:  Akademio Internacia de la Sciencoj : SUS35 09,00 -  10,00 kurso pri  Shakespeare sojle de nova jarcento: Hamleto kaj poste  (prof. H. Tonkin) 10,00 - 11,00 kurso pri ĝenerala lingvistiko (prof. Davide Astori) 11,00 - 12,00 kurso pri bioĥemio - Bioenergetiko de la homa organismo. (prof. Eva Boyadjieva ) 09, 00 - 12,30 Salono  Ciccanti: Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein) 09,00 - 12,30 Salono Mariani:  Kurso por progresantoj (Dalia Pileckiene) 09,00 - 12,30 Salono Magnani: Konversacia Kurso pri Esperanto (Rafael Mateos) 09.00 - 13.00 Salono  Tadolini:   Libroservo 13,00 - 19,00 Salono Mariani : Ekzamenoj de IIE 14,30 - 19.30 Ekskurso Muzeo de Metioj kaj kuir-ekzercejo kun gustumado 15.00 - 19.30 Salono Tadolini:   Libroservo 15,00 - 16,00 Salono Magnani  Prelego: Unu lingvo por ĉiuj, al ĉiu la propra lingvo. Pri la hom-origino (prof. Giulio Soravia) 16,00 - 17,00 Salono Ciccanti Prelego: Enigmoj en Esperanto ( Luca Desiata kaj Giorgio Denti ).   17,00  - 18,00 Salono Mariani Prelego: Kiun lingvon oni parolas je 30.000 futoj? (Norberto Saletti) 16,00 - 17,00 Salono Magnani  Prelego: La fundamentoj de novbabelismo ( Fabricio Valle ) 18.30 - 19.30 Salono Tadolini   Libroprezento: Frasario di Esperanto di  Jacopo Gorini   (Paola Tosato)
21,00 - 23,00  Ĝardenoj de la Itala Ambasadejo   Fluta kvaropo Renaissance  prezentas
klasik-muzikan koncerton.
23,00 -     Parko B. Reffi, trinkejo “dal cubano”  Junulara Programo: Vin-gustumado
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Merkrede, 2018 08 22
08,30 - 19,30  Ekskursoj - - al Ravenna - - al Marborda amuz-parko Aquafan  - - al Cervia kaj Cesena
21,00 - 23,00 Parko B. Reffi  Esperantlingva modernmuzika koncerto (Chiara Raggi kaj ŝia muzikistaro)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ĵaŭde, 2018 08 23
08.30 - 19.30 Ekskurso al amuz-parko Miniatura Italujo kaj al Rimini
09,00 - 12,30 Salono Zamenhof:  Seminario: Malgrandaj komunumoj kaj grandaj valoroj (Javier Alcalde)
09,00 - 12,30 Salono Michelotti:  Akademio Internacia de la Sciencoj : SUS35
09,00 -  10,00 kurso pri  Shakespeare sojle de nova jarcento: Hamleto kaj poste  (prof. H. Tonkin)
10,00 - 11,00 kurso pri ĝenerala lingvistiko (prof. Davide Astori)
11,00 - 12,00 kurso pri bioĥemio - Bioenergetiko de la homa organismo. (prof. Eva Boyadjieva )
09, 00 - 12,30 Salono  Ciccanti: Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein)
09,00 - 12,30 Salono Mariani:  Kurso por progresantoj (Dalia Pileckiene)
09,00 - 12,30 Salono Magnani: Konversacia Kurso pri Esperanto (Rafael Mateos)
09.00 - 13.00 Salono Tadolini:   Libroservo
13.00 - 18.00 Salono Magnani : KER-ekzamenoj ( Renato Corsetti)
14,30 - 19.30 Ekskurso al Santarcangelo di Romagna
15,00 - 19,00 Junulara programo: Trezor-ĉasado
15.00 - 19.30 Salono Tadolini:   Libroservo
15.00-16.00   Salono   Ciccanti:   prelego   Religiaj   objektoj   de   naciaj   minoritatoj   en   Bosnio   kaj   Hercegovino   (prof.
Ljubisa Preradovic )
15,00 - 16,00 Salono Magnani  Prelego: La fundamentoj de novbabelismo ( Fabricio Valle )
16,00 - 17,00 Salono Mariani   Prelego: Arto kaj filozofioj ( Emanuele Regano )
18.30 - 19.30 Salono Tadolini:  Libroprezento: La Eksperimento de Eric Lee (prezentas Renato Corsetti)
21,00 – 23,00 Salono Michelotti:    Teatra spektaklo “Unua Rigardo”  (Mario Migliucci)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vendrede, 2018 07 24
09,00 - 12,30 Salono Zamenhof:  Seminario: Malgrandaj komunumoj kaj grandaj valoroj (Javier Alcalde)
09,00 - 12,30 Salono Michelotti:  Akademio Internacia de la Sciencoj : SUS35
09,00 -  10,00 kurso pri  Shakespeare sojle de nova jarcento: Hamleto kaj poste  (prof. H. Tonkin)
10,00 - 11,00 kurso pri ĝenerala lingvistiko (prof. Davide Astori)
11,00 - 12,00 kurso pri bioĥemio - Bioenergetiko de la homa organismo. (prof. Eva Boyadjieva )
09, 00 - 12,30 Salono  Ciccanti: Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein)
09,00 - 12,30 Salono Mariani:  Kurso por progresantoj (Dalia Pileckiene)
09,00 - 12,30 Salono Magnani: Konversacia Kurso pri Esperanto (Rafael Mateos)
09.00 - 13.00 – Salono Tadolini:   Libroservo
14,30 - 19,30 duontaga ekskurso al San Leo
15.00 - 18.00 Salono Tadolini   Libroservo
15,00 - 16,00 Salono Ciccanti  Presentazione del congresso 2019 (Organiza Komitato Trieste)) 
16,00   -   18,00      Salono   Michelotti:    Resumo   de   la   laboroj   de   la   seminario,   de   la   kursoj   de   AIS,   premiado   de   la
foto-konkurso kaj fermo de la kongreso
21,00 - 23,00 Salono Zamenhof Legado de poemoj kun muzika akompano ( Duopo Evocare’)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabate, 2018 08 25
Foriro de kongresanoj
FEI           kongreso@esperanto.it Ekskursoj ekskursoj@esperanto.it Loĝado loghado@esperanto.it