85a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO Sanmarino  18a - 25a Aŭgusto -  2018

© Itala Esperanto-Federacio  Via Villoresi, 38  20143 Milano   C.F. 80095770014

EKSKURSOJ informoj ekskursoj@esperanto.it     Dimanĉe posttagmeze Faenza- La Muzeo de ceramikaĵoj proponas ne nur italajn kaj eŭropajn verkojn ek de la Mezepoko ĝis la Deknaŭa jarcento, ankaŭ gravajn sekciojn dediĉitajn al antaŭkolumba Ameriko, al la klasika Greklando, al romia epoko, al proksima kaj meza Oriento kaj al la islama ceramikaĵaro. Apartaj zonoj gastas la ceramikaĵojn de la plej gravaj italaj kaj eksterlandaj verkistoj de la dudeka jarcento kaj de la nuntempo. Fine de la vizito ni havos la eblecon klopodi mem krei sub la gvidado de profesiulo ceramikaĵon,  kiun la laboratorio kuiros kaj fine de la kongresa semajno ni ricevos kiel memoraĵon de la vizito. Kosto: 30 eŭrojn        Lunde posttagmeze Gvidata vizito de San Marino. La vizito komenciĝos de Pordego San Francesco, ĉefa enirejo al la centra piedira zono. Ni laŭiros la historian centron por esplori la plej antikvan Respublikon en la mondo, al kiu Unesko en 2008 atribuis la statuson de Monda havaĵo de la homaro. Dum la vizito ni konatiĝos kun la historio kaj la tradicioj de San Marino kaj admiros  senspirigajn panoramojn. La vizito celos ankaŭ Placeton de Titano, Cava dei Balestrieri kaj dum la promenado videblos la verkoj de la subĉiela muzeo, Placo de la Libertà kie troviĝas Palazzo Pubblico, la parlamentejo. La  vizito daŭrigos per vizito de la Baziliko de la Sanktulo, la ĉefpreĝejo de la Respubliko por fine atingi la Unuan Turon kaj ĝin viziti. Kosto: 15 eŭrojn Marde Urbino kaj Gradara.  Gradara: La vizito celas la internan parton de la Kastelo (Rocca) kun priskriboj de la plej gravaj historiaj kaj artistaj atestoj, de la tipa arkitekturo de la kastelo kaj de ĝiaj funkcioj, kaj fine la plej belajn panoramajn lokojn kaj la mitan historion de Paolo kaj Francesca, rakontita de Dante Alighieri en la 5a kanto de la Infero. Urbino: Naskiĝurbo de la fama pentristo Raffaello Sanzio. La vizito startos de la historia centro, konsistanta el belaj zonoj, en kies centro staras la Duka Palaco: vera urbo en la urbo La itinero ene de la rezidejo permesos admiri la ĉefverkojn de la Nacia Galerio de regiono Marche laŭlonge de pluraj ejoj. Kosto: 55 eŭrojn  Marde posttagmeze San Marino: Muzeo de la kamparana civilizo kaj kuirlaboratorio. La Domo de Fabrika en Merkrede 1 Ravenna La urbo de la mozaikoj: vizito de la romiepokaj monumentoj kiel la Maŭzoleo de Galla Placidia (5 a  jc.) la Baptejo de la Ortodoksuloj (5a jc.) sekvata de vizito de la plej karaj lokoj por la ostrogota reĝo Teodoriko, lia fama Maŭzoleo, baziliko de sant’Apollinare Nuovo, la Baptejo de la Ariani (fine de la 5a – komence de la 6a jc.), ĝis la mirindaĵoj de la bizanca epoko kiel la bazilikoj de San Vitale kaj Sant’Apollinare in Classe (6a jc.) En la historia centro, eblos eniri en la mozajkajn laborejojn, ripozi kaj kaftrinki en la Piazza del Popolo, veneciepoka, viziti la tombejon de la fama poeto Dante Alighieri, forpasinta en ĉi tiu urbo en la jaro 1321. Kaj ne eblas preterlasi viziton al la “Domus dei tappeti di pietra (domo de la ŝtonaj tapiŝoj) “, ĵus malfermita arkeologia elfosaĵo, kie admireblas mirindaj pavimaj mozaikoj malfruromiaj kaj bizancaj laŭ epoko. La mozaikoj, post restaŭrado kaj remeto je la origina nivelo, estas nun videblaj ene de moderna muzeo tre proksima al la komplekso San Vitale. Post la pieda promeno tra la urbocentro, kie troviĝas la plej granda parto de la monumentoj,  necesos mallonga busa irado por atingi la bazilikon de Sant’Apollanare in Classe ( 4 km. for). Kosto: 55eŭrojn    Merkrede 2
Riccione Acquafan . Tago laŭ la devizo amuziĝi kaj tute
malstreĉiĝi en unu el plej kompletaj eŭropaj akvoparkoj.
Naŭdek mil kvmt. sur la verdaj montetoj de Riccione, kun pli
ol 3 km. da glitiloj: de Kamikazo, al Ekstrema rivero, de
Rapida Funelo  al Rapida Rivero, de la plej nova Streĉbele al
Tobogano…. kaj ankoraŭ : la grandega Onduma Naĝbaseno,
la Pozeidono, la ŝaŭma danco, la amuzigo, la spektakloj, la
roluloj, la gravaj eventoj kaj la ĉeesto de Radielsendejo
Deejay… Aquafan estas ankaŭ la regno de la infanoj, kun 3 zonoj al ili dediĉitaj, kun akvoludoj kaj amuzigoj.
Kosto: 45 eŭrojn Merkrede 3 Cesena  estas laŭ originoj umbra-etruska, kaj ĝia plej grava kaj riĉa periodo estis je la tempoj de familio Malatesta, familio kiu donis al la historia centro la nunan strukturon, kaj heredigis al la urbo la mirindan Malatestan bibliotekon, la unua urba biblioteko en Italio kaj en Eŭropo, ekde 2008 Unesko-havaĵo. Temas pri unika ekzemplo de monaĥeja humanisma biblioteko, kiu tute ne difektiĝis en la konstruaĵa  meblara kaj libra partoj ĝis la nuntempo. Oni poste promenos tra la historia centro ĝis la Malatesta Kastelo. Cervia: Vizito al la unika medio de Salminejo de Cervia, rekonata de la Konvencio de Ramsar kiel Humida Zono internacie grava pro ĝis alta naturalisma kaj pejzaĝa valoro, de 1979 la Salminejo estas ankaŭ Natura Ŝtata Rezervejo por besta popolado. Por admiri la salproduktadon kaj la naturalisman areon eblas elekti inter pieda aŭ elektroboata itinero. Je la fino ni veturos al la urbocentro kie oni vizitos la Salmuzeon, situatan en la antikva salmagazeno. Temas pri etnologia muzeo kiu proponas lokan realon unikan en sia ĝenro. La iloj ekspoziciataj estas utiligataj en la salminejo Camillone kaj do, vizitante la muzeon kaj la salminejon, oni vidos la ilojn utiligatajn, komprenante tiel ilian utiligon, kaj la malsimilecon inter unu kaj alia. Kosto 55 eŭrojn Ĵaŭde Miniatura Italujo kaj Rimini Italia in miniatura: ĉu vi volas viziti dum unu nura mateno la plej gravajn italajn monumentoj n de la nordo ĝis la sudo kaj ankaŭ de la insuloj? Kaj, kial ne, rapide viziti la mitan Venecion? En jesa okazo ne perdu tempon kaj tuj mendu la ekskurson al Italia in miniatura, la tema parko kiu permesos al vi detale koni ĉiujn plej gravajn monumentojn de la itala duoninsulo per 273 tre fidelaj arkitektaj reproduktaĵoj por rondiri tutan Italion dum malmultaj horoj. Rimini: Klasika itinero por malkovri la historion de la urbo kaj rememori la historion ek de la romia epoko ĝis la dudeka jarcento kun la filmreĝisoro Federico Fellini. Itinero laŭ la centraj stratoj kaj placoj kaj ĉefaj monumentoj vizitante la arkeologian areon de Domus del Chirurgo (Ĥirurga Domo), kun elfosaĵoj de la romia epoko, kaj finante la viziton ĉe la Malatesta Templo. Kosto 55 eŭrojn  Ĵaŭde posttagmeze Santarcengelo sur Rubicone: vere unika urbo, ne nur pro la multnombraj artaj itineroj vizitindaj, la elegantaj butikoj laŭ la urbocentraj stratoj,  sed ankaŭ pro ĝia optimuma pozicio.  Kiam oni alvenas, la plej bona maniero malkovri Santarcangelo, kiel ĉiujn urbojn riĉajn je historio, arto, kulturo, estas piediri laŭlonge de la urbocentraj stratoj, ĝis la serpentumaj stratetoj de la antikva urbo. La vizito pluiros al la malkovro de la subtera, mistera historio de la urbo, kie kavaĵoj, putoj, tuneletoj kaj galerioj konsistigas alian urbon sub tiu normale videbla. La vizito finiĝos per vizito al la muzeo de la butono kaj al la muzeo de Tonino Guerra, poeto, verkisto kaj scenredaktoro de pluraj famaj italaj filmoj. Kosto 20 eŭroj Vendrede posttagmeze San Leo: La urbo estas listigata inter la plej belaj vilaĝoj de Italio. La vizito laŭiros la stratojn kaj placojn de la centro, la placon, la paroĥon kaj la fortikaĵon. La Fortikaĵo kaj ĝia historia centro troviĝas sur roka elstaraĵo kun abismaj krutaj flankoj super la valo de rivero Marecchia. Ia mirinda fortikaĵo (15a jc.), verko de Francesco di Giorgio Martini, superregas la valon de la supro de nealirebla roko, de tre antikva origino. Kosto: 30 eŭrojn.
FEI           kongreso@esperanto.it Ekskursoj ekskursoj@esperanto.it Loĝado loghado@esperanto.it