SAN MARINO La historio de San Marino estas tre antikva, heredita de la loĝantaro de generacio al generacio, kunsincera amo kaj sentemo. La nomo estas tiu de sanktulo, sankta Marino, kiu  estis honorata en tiu regiono, kaj laŭ legendo la ekesto de la Respubliko ŝuldiĝas al li mem. Rakontas la legendo, ke li estis ŝtonhakisto kiu vivis en insulo, kiu nun apartenas al Kroatio, kaj kies nuna nomo estas Rab. En tiu tempo (proksimume en jaro 257 p.K.) la Romia imperiestro estis Diokleciano, kiu persekutis la kristanojn. Do kun sia eta kristana komunumo Marino venis al Italio, kaj ili ekloĝis sur la monto Titano. En la jaro 301 la urbo estis oficiale fondita, kaj komenciĝis la historio. La tradicio de la lando estas gastamo. Kiam en la jaro 1849 la Roma Respubliko ĉesis ekzisti, generalo Garibaldi kaj kun li ĝiaj lastaj civitanoj fuĝantaj de la Vatikana Ŝtato trovis rifuĝon en San Marino. Je la fino de la dua mondmilito, en San Marino gastis 100 mil rifuĝintoj. La eksterordinara karaktero de la historia kaj institucia heredaĵoj de la Respubliko San Marino ricevis prestiĝan agnoskon la 7an de Julio 2008, kiam parto de ĝi estis registrita de UNESKO en la listo de la “Heredaĵoj de la homaro”. La registrita parto ampleksas 55 hektarojn kaj enhavas la historian urbo centron kun siaj stratoj, palacoj kaj preĝejoj kaj la monton Titano, pro la aparta valoro de la pejzaĝo. Laŭ la deklaro pri speciala kaj universala valoro, proklamita de la Komitato pri la tutmonda heredaĵo, “San Marino estas unu el la plej antikvaj respublikoj en la mondo kaj la sola ŝtaturbo plu ekzistanta, simbolanta gravan etapon por la evoluo de la demokratiaj modeloj en Eŭropo kaj en la tuta mondo. La videblaj spuroj de la seninterrompa longa ekzistado kiel ĉefurbo de la Respubliko, ĝia geopolitika kunteksto neŝanĝita kaj ĝiaj roloj juraj kaj nstituciaj aperas en ĝia strategia situo sur la pinto de monto Titano, en ĝia historia urbomodelo, urbaj areoj kaj multnombraj publikaj monumentoj. San Marino havas konstitucion signifoplenan, larĝe agnoskitan kiel simbolon de libera ŝtaturbo, ilustritan en la politika debatado, la literaturo kaj la artoj dum la jarcentoj. San Marino kaj monto Titano konsistigas ateston eksterordinaran pri la kreiĝo de reprezenta demokratio kiu baziĝas sur civita aŭtonomeco kaj memregado, ludinta per unika kaj senĉesa kontinueco la rolon de ĉefurbo de respubliko sendependa ekde la 13-a jarcento. San Marino estas elstara atesto de kultura tradicio kiu, daŭras viva, de 700 jaroj…”
85a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO Sanmarino  18a - 25a Aŭgusto -  2018

© Itala Esperanto-Federacio  Via Villoresi, 38  20143 Milano   C.F. 80095770014

LOĜADO Loĝado kun po tri manĝoj tage (eblos ankaŭ duonpensione) dum la tuta semajno en diversaj hoteloj en la centro. Eblos ankaŭ tranokti en junulargastejo. KONGRESA PROGRAMO La plurtagaj seminarioj, gvidataj de kompetentaj spertuloj, estas la karakterizaj programeroj de la italaj kongresoj. La kongresa temo estos “SAN MARINO KAJ ESPERANTO: MALGRANDAJ KOMUNUMOJ KAJ GRANDAJ VALOROJ”, kiu estos pritraktata en dediĉita seminario, en prelegoj, diskutoj. La programon kompletigos prelegoj pri plej diversaj temoj, kun la kunlaboro de diverslandaj kongresanoj, kiuj jam de nun estas invititaj al propono de interesaj temoj. La prelegontoj rajtos aliĝi senpage al la kongreso. Okazos krome diversnivelaj lingvokursoj kaj prezentado de novaj eldonaĵoj aĉeteblaj ĉe la libro-servo. Kaj krome? Koncertoj filmoj, teatraĵoj. Kaj fine, sed ne laste, ekskursoj por konatiĝi kun la unikaj ĉirkaŭaĵoj. Kaj por la nedormemuloj estos ankaŭ la jam tradicia nokta programo malfermita al ĉiuaĝaj junuloj.  
Come arrivare a San Marino Aviadile: Flughaveno “G. Marconi” Bologna - de tie LKK klopodos organizi navedan transporton dum la alven- kaj forirtagoj (kosto anoncota)                                                Aŭtomobile: Aŭtoŝoseo A14 Bologna – Ancona, elirejo Rimini Sud, laŭiri ŝtatan straton 72 direkte al San Marino Trajne: Stacidomo Rimini de kie ekiras busoj al San Marino
FEI           kongreso@esperanto.it Ekskursoj ekskursoj@esperanto.it Loĝado loghado@esperanto.it
italiano Ekskursoj