84a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO Heraclea (Matera)  26 Aŭgusto -  02 Septembro  2017

© Itala Esperanto Federacio  Via Villoresi, 38  20143 Milano   C.F. 80095770014

             KONGRESA PROGRAMO La plurtagaj seminarioj, gvidataj de kompetentaj spertuloj, estas la karakterizaj programeroj de la italaj kongresoj. La kongresa temo estos “KULTURO KAJ KOMUNIKADO EN EŬROPO”, kiu estos pritraktata en dediĉita seminario, en prelegoj, diskutoj. La programon kompletigos prelegoj pri plej diversaj temoj, kun la kunlaboro de diverslandaj kongresanoj, kiuj jam de nun estas invititaj al propono de interesaj temoj. La prelegontoj rajtos aliĝi senpage al la kongreso. Okazos krome diversnivelaj lingvokursoj kaj prezentado de novaj eldonaĵoj aĉeteblaj ĉe la libro-servo. Kaj   krome?   Koncertoj   filmoj, teatraĵoj. Kaj fine, sed ne laste, ekskursoj por konatiĝi kun la unikaj ĉirkaŭaĵoj. Kaj por la nedormemuloj estos ankaŭ la jam tradicia nokta programo malfermita al ĉiuaĝaj junuloj.
Vendrede 25 Sabate 26 Dimanĉe 27 Lunde 28 Marde 29 Merkrede 30 Ĵaŭde 31 Vendrede 1 Sabate 2