84a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO Heraclea (Matera)  26 Aŭgusto -  02 Septembro  2017

© Itala Esperanto Federacio  Via Villoresi, 38  20143 Milano   C.F. 80095770014

INDIKOJ PRI EKSKURSOJ Dimanĉe, 2017 08 27  -  14,30 – 19,30 € 30,00 POLICORO / ANGLONA / TURSI Vizito de la Ŝtata Muzeo de Siritide en Policoro kaj pluveturo al la  Sanktejo de Sankta  Maria de Anglona, unu el la plej famaj mezepokaj monumentoj en la regiono. Laŭ la tradicio ĝi estis fondita en la 12- a jarcento kie estis la greka kolonio Pandosia. Oni pluveturos ĝis  Tursi, kie oni vizitos la Rabatana (aŭ Arabatana) fondita kaj poste loĝata de araboj. Gustumado de lokaj produktaĵoj en la ‘Palaco de la poetoj’.   Lunde, 2017 08  14,30 – 19,30 € 30,00 MATERA Forveturo al Matera, deklarita de UNESKO en 1993 “ Kultura Heredaĵo de la Homaro”” pro la unikeco de la Ŝtonkvartaloj” , antikvaj kvartaloj, kies domoj estis    enfositaj en la  kalka roko. Oni vizitos kelkajn kvartalojn: Sasso Caveoso, Malve, Casalnuovo; Kaj la groto-hejmon, aparte aranĝitan per mebloj, por montri, kiel estis organizita la familia vivo en la ŝtonaj domoj, kia ĝin prezentis Carlo Levi en sia libro “Kristo haltis ĉe urbo Eboli”. Oni vidos historian kelon de la 18-a jarcento, enrokan kripton, kaj kelkajn lokojn utiligitajn de Mel Gibson en sia filmo “La Pasiono de Kristo”. La ekskurso finiĝos per gustumado de lokaj  tipaj frandaĵoj, ankaŭ tiuj atestantaj popolan kulturon kaj tradicion.   Marde, 2017 08 29  -   8,30 – 19,30 € 45,00 MARATEA / LAURIA / RIVELLO Matenmanĝo kaj forveturo al Maratea, la perlo de la Tirena maro. Promena vizito al la historia centro kun mezepoka strukturo, kun antikvaj domoj ornamitaj per loĝioj kaj fenestretoj, , unu apud la alia kun inter ili stratetoj kaj portiketoj Poste veturo al la sanktejo de Sankta Blazo (je 644 metroj) kaj al Kristo Elaĉetanta; de tie estas videbla eksterordinara natura panoramo.  Sekvos la vizito de Lauria, la plej granda urbeto de la valo de rivero Noce, ligita al la nomo de la aktoro kaj reĝisoro Rocco Papaleo, kiu ĝuste tie reĝisoris kelkajn scenojn de la filmo “Lukanio de unu marbordo al la alia “. Lauria konsistas el du kvartaloj, Lauria Supra (la Kastelo) kaj Lauria Suba (la Vilaĝo); en la mezo tria antikva kvartaleto, “Ravita”. Nun ek al Rivello, harmonia vilaĝo en panorama situo: al la unuafoja vizitanto ĝi donacas spirhaltigajn perspektivojn.   Marde, 2017 06 29   -   14,30 – 19,30 € 25,00 SANT’ARCANGELO / ALIANO / STIGLIANO Trans la valo de la rivero Agri oni atingas Sant’Arcangelo sur la montetoj ĉirkaŭ la sama rivero. Tie oni vizitas la monaĥejon Sankta Maria de Orsoleo, konstruitan de la franciskanaj monakoj en la 15a jarcento. Nun ĝi estas centro por esploro kaj edukado. Ĝia antikva nomo estis “Presidium Allianum “ (Propraĵo de Allius). Vizito al la Literatura Parko Carlo Levi.  Tie estis devigita resti Carlo Levi, kaj estas multmedia rakonto pri tiu restado kaj Muzeo de la kamparana civilizo. Fine oni atingas Stigliano, de la epoko de Romia regado. (eble de familio Hostilia). Vizito de la historia centro kun la preĝejo de Sankta Maria Ĉielprenita kun la plej grava poliptiko de Simone el Florenco. Ĝi estas la centro de kultivado de la pistako el Stigliano “konata en tuta Italujo.).   Merkrede, 2017 08 30  -   8,30 – 19,30 € 50,00 MATERA / MOTESCAGLIOSO Forveturo je la 08.30 al Matera – Ĉefurbo de la Kulturo 2019. Gvidata vizito de la urbo kun aparta atento al la famaj “ Ŝtonkvartaloj” deklaritaj  de UNESKO en 1993 - kultura heredaĵo de la homaro. Dum la vizito oni vidos diversajn konstruaĵojn: groto-hejmon kun la tipa meblaro, enrokan kripton, historian kelon de la 18- a jarcento, la domon Noha, ,kiun posedas la Fondaĵo por gardo de la Itala Pejzaĝo, kaj kie oni povos spekti la filmon ‘Iam hontaĵo de Italio, nun Matera Ĉefurbo de la Kulturo. Frue posttagmeze pluveturo al Montescaglioso, por viziti la benediktanan Abatejon Sankta Mikaelo Ĉefanĝelo, la plej gravan de la tuta regiono.    Merkrede,  2017 08 30  -  8,30 – 19,30 GALLIPOLI-COGNATO / CASTELMEZZANO € 50,00  Ekveturo al la Parko Gallipoli – Cognato Malgrandaj Lukaniaj Dolomitoj.  Vizito al la Natura Centro: la ĝardeno de la kuracaj herboj, la botanika ĝardeno kaj la parfummuzeo. Poste al Castelmezzano,  900 metrojn alta, ankaŭ en la listo de la “plej belaj italaj urbetoj”.  La ekskursantoj ricevos komence enkondukon pri la geografiaj, sociaj kaj historiaj apartaĵoj de la urbeto;  tie okazos antaŭ la belega scenejo  videbla de Placo Emilio Caizzo, natura balkono super vilaĝo kun plano de amfiteatro, kiun la vespera lumigo similgas al natura kripo. Oni pluiras al la Ĉefa Preĝejo, Sankta Maria de la Ulmo, konstruita en jaro 1544. Dum la gvidata vizito oni vidos la memoraĵojn de la Templokavaliroj, ĉu en la komunuma emblemo, ĉu en la nomoj de la stratoj. Pasinte tra la karakterizaj stratetoj oni atingas la restaĵojn de la Normandia Fortikaĵo: ŝtupoj  enfositaj en la roko kondukas al normandia observejo, de kie estas videbla la tuta golfo deTaranto.   Ĵaŭde, 2017 08 31   -    8,30 – 19,30  € 50,00 MARTINA FRANCA / ALBEROBELLO / LOCOROTONDO Ekveturo al Martina Franca, promena vizito de ĉi tiu plaĉa Apulia urbeto. Pluveturo al  Alberobello, deklarita de Unesko en 1996 kultura heredaĵo, pro siaj Konusdomoj: ili estas tipaj  ŝtonaj konstruaĵoj, memstaraj sen helpo de mortero, kiuj restas stabilaj dum jarcentoj. Da ili   estas pli ol 1.400): multaj estas ankoraŭ loĝataj hejmoj; aliaj estas restoracioj, vendejoj, pensionetoj.  Oni rondiros inter ili por ekkoni ilian historion, ilian arton, ankaŭ la misterojn kaj simbolojn de la signoj pentritaj per kalko. Dum tiu promenado oni vidos la du antikvajn kvartalojn Draŝejo Malgranda kaj Montoj, kaj oni vizitos la Suverenan Konusdomon, kiu estas nun nacia monumento, ekipita per tradicia meblaro, tiel ke oni povu vidi kiel oni loĝis en tiaj strukturoj. La posta etapo etas Locorotondo: la nomo (Ronda Loko)  devenas de la cirkla plan- aranĝo de la historia centro. Ĉi tiu karakteriza vilaĝo estas en la listo de la “plej belaj  italaj urbetoj”,  ankaŭ pro la aparta arkitekturo de tegmentoj konstruitaj laŭ du apartaj senmorteraj teknikoj.       Ĵaŭde, 2017 08 31  -   14,30 – 19,30  € 25,00 MONTALBANO JONICO / PISTICCI MONTALBANO IONICO estas urbeto inter la montetoj ĉirkaŭ Matera; ĝi estis fondita ĉirkaŭ la jaro 280 antaŭ Kristo, la jaro de la fama batalo de Herakleo, kiam la reĝo Pirro kun siaj elefantoj kaj siaj aliancanoj de urbo Taranto venkis la Romajn legiojn. Oni vizitos la historian centron, kie, en palaco Rondinella, estas la Antikva Dokumentaro, kolekto de 8893 libroj kaj aliaj dokumentoj rilatantaj la periodon inter jaroj 1501 kaj 1900, kaj la Muzeo de la Kamparana Civilizo: en ĝi estas grupigitaj pli ol 300 objektoj en 11 scenoj montrantaj la vivon de la kamparanoj. La vizito finiĝas en la Placeto de la Belvedero, de kiu oni povas admiri la belegan scenejon de la  Erozioj. Oni pluveturas al Pisticci, la “ Blanka Urbo “: en la kvartalo Krutejo ekzistas unika karakterizaĵo, listigita inter la 100  savindaj italaj mirindaĵoj: ĝi konsistas el longaj vicoj da blankaj dometoj kun ruĝaj tegmentoj. Kaj, sub la Krutejo,  ankoraŭ la Eroziaj Sulkoj, tipaj de ĉi tiu argila teritorio.   Vendrede, 2017 09 01  -  14,30 – 19,30 € 30,00 METAPONTO / BERNALDA Vizito de la Palatinaj  Tabuloj, restaĵoj de la eksterurba templo de Hera,  konstruita en dorika stilo en jaro 530 antaŭ Kristo. Vizito al la Ŝtata Arkeologia Muzeo de Metaponto kaj pluveturo al Bernalda.Vizito de la  historia centro, kun la preĝejo de Karmelo; apud la Kastelo estas videbla la preĝejo de  Sankta Bernardino, kun ruĝaj brikoj kaj bizancaj kupoloj.