84a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO Heraclea (Matera)  26 Aŭgusto -  02 Septembro  2017

© Itala Esperanto Federacio  Via Villoresi, 38  20143 Milano   C.F. 80095770014

Ĵaŭde, 2017 08 31
14,30 – 19,30    Duontaga ekskurso: MONTALBANO JONICO / PISTICCI
15,00 – 16,00 Salono Zamenhof   Prelego: Ĉio komenciĝis ĉe la verda… (Nina Pietuchovska)
Nina Pietuchovska: Prelego en la kadro de la eventoj de la celebrado de la 100-a datreveno de la morto de Zamenhof: Ĉio komenciĝis ĉe la verda… Multaj   gesperantistoj   opinias,   ke   oni   ĉion   scias   pri   la   familio   Zamenhof,   pri   Ludoviko,   pri   la   loko,   kie   li   naskiĝis. Tamen   pro   diversaj   historiaj   kialoj,   pri   multaj   aferoj   oni   daŭre   scias   malmulton.Danke   al   historiistoj,   kiuj   hazarde trovas   en   arkivoj   dokumentojn,   ni   nun   scias   paŝon   post   paŝo   pli   multe.Se   vi   deziras   scii   pli   pri   la   familio,   pri Marko Zamenhof, lia profesio, kia estis Bjalistoko en la 19-a jarcento, vi ricevos interesajn informojn .
15,00 – 16,00  Salono La Torre   Prelego: Naskiĝo kaj evoluo de Universala Gramatiko, inter Chomsky kaj Pinker (Emanuele Regano)
Laŭ   la   fama   usona   filozofo   Noam   Chomsky,   ni   kapablas   paroli   kaj   kompreni   vortojn   de   aliaj   personoj   ĉar   en   nia menso   estas   aparta   strukturo,   cerba   modulilo:   la   Universala   Gramatiko.   Danke   al   tiu   cerba   modulilo   ni   kapablas analizi   sintakson   kaj   gramatikon   de   iu   ajn   lingvo.   Tiu   ĉi   teorio   estis   plurfoje   modifita   kaj   renovigita   de   Chomsky mem   kaj   de   liaj   skolanoj,   sed   nur   dum   la   lastaj   jaroj   oni   proponis   solvon,   kiu   eksplikas   kiel   evoluus   Universala Gramatiko.   Ĉi   tie   oni   analizos   la   ĉefajn   proponojn   de   Chomsky   kaj   la   kontraŭproponojn   faritajn   de   Steven   Pinker, por solvi la problemon de evoluo de Universala Gramatiko.
17,00 – 18,30      Salono La Torre    Kanto-laborgrupo de Kajto
18.30 – 19.30      Salono x Libroprezentado: Poezia Antologio de Nazim Hikmet (prezentas Renato Corsetti)
21,30 – 23,30    Salono Zamenhof  Koncerto de Caterina Casella
Cristina   Casella   [Kristina   Kasela]   ekstudas   fortepianon   je   la   aĝo   de   sep   jaroj.   Je   la   aĝo   de   16   jaroj   ŝi   kreas sian   unuan   muzikan   grupon,   en   kiu   ŝi   rolas   kiel   komponanto,   verkanto,   kantanto.   Ĝuste   dum   ĉi   tiuj   jaroj Cristina   malkovras   sian   veran   deziron:   verki   kaj   komponi.   En   oktobro   2012   aperis   ŝia   unua   disko   distribuita inter   muzik-laborantoj   Ora   come   allora   /   Nun   kiel   tiam”,   en   kiu   vicas   inter   si   sonoj   agresaj   kaj   dolĉaj.   Unu   el   la pecoj   en   tiu   disko,   E   se…io   mi   /   Kaj   se...mi”,   estis   elektita   kaj   dissendita   en   la   unua   kanalo   de   la   nacia   radio, unu   el   la   ĉefaj   italaj   radio-dissendantoj.   En   februaro   2013   la   verk-kantistino   komencas   kunlabori   kun   la   verkisto itala-kipra   Roberto   Pigro,   donante   la   muzikon   al   kelkaj   pecoj   en   Esperanto.   Inter   la   faritaj   laboroj   ni   memorigu pri   “Woman   -   La   forto   de   ĉiu   viro”   kaj   “Kredu   Kristnaskon”,   kanto   farita   por   kolekti   monon   por   la   asocio   Save the children /Savu infanojn”.  Koncerto:   Cristina   prezentos   kelkajn   internaciajn   furorkantojn   en   Esperanto.   Inter   ĉi   tiuj   ni   memorigu   pri   “Ha lo”,   versio   de   la   famekonata   peco   de   angla   kantistino   Adele.   Ĉiu   versio   estos   personigita   kaj   reorganizita   laŭ   stilo   intima   kaj   persona.   Ne   mankos   malgrandaj   kaj   neatenditaj   surprizoj.   La   verk-kantistino   donacos   al   la publiko    ankaŭ    kelkajn   neeldonitajn   pecojn   en   la   itala   kaj   en   Esperanto   el   sia   repertuaro   kaj   el   tiu   de   aliaj kolegaj verkantoj.
8,30 - 19,30 Tuttaga ekskurso: MARTINA FRANCA / ALBEROBELLO / LOCOROTONDO
08, 30 – 12,30 Salono Lacalendola Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein)
08,30 – 12,30 Salono Zamenhof  Seminario A: Kulturo kaj komunikado en Eŭropo: Esperanto- gazetaro sub lupeo (Osmo Buller)
08,30 – 12,30 Salono La Torre Seminario B: De Informado kaj Konsciigo al Publikaj Rilatoj (Lu Wunsch–Rohlshoven)
Osmo    BULLER     naskiĝis    en    1950,    ekonomikisto    (Universitato    de    Oulu).    Lernis    Esperanton    en    1966.    Iama estrarano   de   Esperanto-Asocio   de   Finnlando,   kunredaktoro   de   “Esperanta   Finnlando”   1979-1985.   Sekretario   de Belartaj   Konkursoj   de   UEA   1989-2001.   Oficisto   en   la   Centra   Oficejo   de   UEA,   kun   du   interrompoj,   1985-2016;   el   tiu periodo 18 jarojn Ĝenerala Direktoro de UEA. La seminario: Esperanto fariĝis vivanta lingvo ne laste pro kaj per sia gazetaro. Pri ĝia neceso konsciis d-ro Zamenhof, kiu jam en 1889 lanĉis la gazeton La Esperantisto. Ekde tiam aperis centoj da landaj kaj internaciaj gazetoj, lokaj bultenoj kaj plej diversaj fakaj revuoj. Nuntempe ili tamen ŝajnas rapide malmultiĝi. Tute lastatempe renomaj gazetoj spertis gravajn problemojn: Esperanto de UEA multe malfruis kaj ofte ŝanĝis redaktorojn, Heroldo de Esperanto apenaŭ sukcesas restarti sub la nova posedanto, La Ondo de Esperanto” ĉesis aperi papere. Ĉu niaj gazetoj havos estontecon en presita formo, se entute? Ĉu ili povos adaptiĝi al la defio de Interreto, kaj kiel? En la seminario ni konatiĝos kun la historio de la Esperanto-gazetaro kaj klopodos trovi respondojn al tiuj demandoj. Ni aparte analizos, enhave kaj grafike, la lastajn numerojn de (almenaŭ) Esperanto kaj Heroldo de Esperanto. La rezultoj de la komuna analizo estos senditaj al la redaktoroj.   
Lu Wunsch-Rolshoven  naskiĝis en 1956; li estas diplomita matematikisto (Libera Universitato, Berlino) kaj studis ankaŭ lingvistikon. Esperanton li eklernis en 1977. Post pluraj taskoj en la germana kaj internacia movado ekde 2014 gazetara komisiito de Germana Esperanto-Asocio. Li verkis centon da artikoloj, ĉefe renkontiĝaj raportoj kaj pri publikaj rilatoj kaj varbado, kaj ofte prelegas pri tiuj temoj dum renkontiĝoj.En la jaro 2001, li fondis la laborgrupon EsperantoLand. Tiu laborgrupo poste kuniĝis kun la Esperanto-Centro de Hermano Bermano al asocio “EsperantoLand”, kies prezidanto li estas. Li fondis kaj plu ĉeforganizas la Novjaran Renkontiĝon (NR) (ekde la jarfino 2002); ĝi dum unu semajno jarfine kunigas ducenton da homoj, triono el ili infanoj kaj junuloj.
Anna Lowenstein Esperanto-verkisto, kaj aŭtoro de la rakonto "La teorio Nakamura", sur kiu estas bazita la nova kurso de Lernu.net. De ĉiam ŝi interesiĝas pri instruado de Esperanto kaj kreado de instrumaterialoj, kaj komence de la 80aj jaroj ŝi fariĝis fondinto kaj unua redaktoro de la facillingva parto de la revuo "Kontakto". De 16 jaroj ŝi instruas Esperanton per la rekta metodo, kaj de 2007 ĝis 2011 ŝi instruis ankaŭ en la virtuala mondo Dua Vivo. Tiel ŝi lernis kiel produkti la ilustritajn instrumaterialojn, kiuj akompanos ŝian kurson en Herakleo. Ŝi kunlaboras kun la du teamoj, kiuj okupiĝas pri la du plej gravaj Esperanto-kursoj en la reto: tiuj de Lernu.net kaj Duolingo.
08,30 – 12,30 Salono Cesarini Kurso por progresantoj (Nina Pietuchowska)
Nina   Pietuchowska   Esperantisto   de   1988.   Nun   ŝi   estas   pensiulo;   dum   ŝia   profesia   vivo   ŝi   estis   instruisto   pri matematiko,    fiziko    kaj    kemio.    Ŝi    daŭre    instruas    Esperanton.    Ŝi    gvidis    kursojn    de    Esperanto    en    sia    lando (Pollando) kaj en aliaj landoj, interalie Litovujo, Estonujo, Latvujo, Slovakujo, Italujo kaj Germanujo.
08,30 – 12,30 Salono Lasalandra Konversacia Kurso pri Esperanto (Rafael Mateos)
Rafael    Mateos    González    naskiĝis    en    1959    en    Jerez    de    la    Frontera    (Hispanujo).    Li    ricevis    universitatajn diplomojn   pri   lingvoj,   pri   geografio   kaj   historio.   Li   instruadis   la   anglan   lingvon   dum   23   jaroj   en   sia   lando   en   urbo Huelva   en   mezgradaj   kaj   superaj   lernejoj.   Nun   li   estas   pensiulo.Li   alproksimiĝis   al   Esperanto   kiel   memlernanto en   2005,   kaj   jam   de   2006   li   komencis   ĝin   instrui   ne   nur   en   pluraj   urboj   de   Hispanujo,   sed   ankaŭ   en   aliaj   landoj (Francujo, Hungarujo, Ukrainujo, Turkujo, Maroko, Armenujo kaj eĉ, dum ses monatoj, en Ĉinujo).
17,00-18,00 Salono Zamenhof  Prelego: Ski-kurado ĉirkaŭ la mondo (Hannes Larsson)
18.30 – 19.30      Salono x Libroprezentado: Poezia Antologio de Nazim Hikmet (prezentas Renato Corsetti)
23.00 – surstrande: junulara programo: plaĝaj ludoj
Hannes Larsson Hannes   Larsson   naskiĝis   en   Nokia   (Finlando)   en   1931,   ricevis   la   diplomon   de   inĝeniero   ĉe   la   Politeknika Universitato   en   Helsinko   en   1954,   laboris   kiel   inĝeniero   en   Belgujo,   Finlando,   Francujo   kaj   Italujo.   Li   lernis Esperanton   en   2006   kaj   iĝis   pasia   esperantisto.   Jam   en   2009   li   organizis   seminarion   pri   matematikaj   ludoj dum   la   UK   en   Bjalistoko   kaj   prelegis   en   la   postaj   UK-oj   (en   Lilo,   2015,   li   estis   inter   la   instruistaro   de   la Somera Universitato). Aliaj interesoj de li estas muziko kaj ski-kurado. Prelego :Ski-kurado ĉirkaŭ la mondo Post   kelkaj   vortoj   pri   la   historio   de   skioj   kaj   superrigardo   de   la   vintraj   sportoj,   la   preleganto   parolos   pri   ski- kurado.   Ĝi   estas   la   plej   bona   sporto,   kiu   laborigas   la   koron,   la   pulmojn   kaj   ĉiujn   muskolgrupojn   kaj   estas praktikata   en   la   naturo,   kie   oni   spiras   puran   aeron.   La   preleganto   havas   pli   ol   okdekjaran   sperton   en   ski- kurado   kaj   skias   ĉiujare   pli   ol   1000   kilometrojn.   Ekzistas   popularaj   skikurad-konkursoj   en   la   tuta   mondo. Interesa   serio   de   tiaj   konkursoj   nomiĝas   Worldloppet,   ĝi   entenas   20   konkursojn   en   20   landoj.   Kelkaj   el   tiuj eventoj   estas   multe   pli   grandaj   (ĝis   15000   partoprenantoj)   ol   la   UKoj   ;   same   kiel   en   la   UKoj   oni   renkontas   tie amikojn   el   la   tuta   mondo.   La   prelego   estos   ilustrita   per   multaj   bildoj   kaj   entenos   rakontojn   pri   aventuroj   en kvar kontinentoj, de Ĉinio ĝis Patagonio.