84a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO Heraclea (Matera)  26 Aŭgusto -  02 Septembro  2017

© Itala Esperanto Federacio  Via Villoresi, 38  20143 Milano   C.F. 80095770014

Merkrede, 2017 08 30
8,30 – 19,30 € 50,00 MATERA / MOTESCAGLIOSO Forveturo je la 08.30 al Matera – Ĉefurbo de la Kulturo 2019. Gvidata vizito de la urbo kun aparta atento al la famaj “ Ŝtonkvartaloj” deklaritaj  de UNESKO en 1993 - kultura heredaĵo de la homaro. Dum la vizito oni vidos diversajn konstruaĵojn: groto-hejmon kun la tipa meblaro, enrokan kripton, historian kelon de la 18-a jarcento, la domon Noha, ,kiun posedas la Fondaĵo por gardo de la Itala Pejzaĝo, kaj kie oni povos spekti la filmon ‘Iam hontaĵo de Italio, nun Matera Ĉefurbo de la Kulturo. Frue posttagmeze pluveturo al Montescaglioso, por viziti la benediktanan Abatejon Sankta Mikaelo Ĉefanĝelo, la plej gravan de la tuta regiono.   8,30 – 19,30 GALLIPOLI-COGNATO / CASTELMEZZANO € 50,00  Ekveturo al la Parko Gallipoli – Cognato Malgrandaj Lukaniaj Dolomitoj.  Vizito al la Natura Centro: la ĝardeno de la kuracaj herboj, la botanika ĝardeno kaj la parfummuzeo. Poste al Castelmezzano,  900 metrojn alta, ankaŭ en la listo de la “plej belaj italaj urbetoj”.  La ekskursantoj ricevos komence enkondukon pri la geografiaj, sociaj kaj historiaj apartaĵoj de la urbeto;  tie okazos antaŭ la belega scenejo  videbla de Placo Emilio Caizzo, natura balkono super vilaĝo kun plano de amfiteatro, kiun la vespera lumigo similgas al natura kripo. Oni pluiras al la Ĉefa Preĝejo, Sankta Maria de la Ulmo, konstruita en jaro 1544. Dum la gvidata vizito oni vidos la memoraĵojn de la Templokavaliroj, ĉu en la komunuma emblemo, ĉu en la nomoj de la stratoj. Pasinte tra la karakterizaj stratetoj oni atingas la restaĵojn de la Normandia Fortikaĵo: ŝtupoj  enfositaj en la roko kondukas al normandia observejo, de kie estas videbla la tuta golfo deTaranto.
23.00 – Salono Zamenhof – junulara programo : tabulludoj