84a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO Heraclea (Matera)  26 Aŭgusto -  02 Septembro  2017

© Itala Esperanto Federacio  Via Villoresi, 38  20143 Milano   C.F. 80095770014

8,30 – 12,30  Duontaga ekskurso
Lunde, 2017 08 28
08, 30 – 12,30 Salono Lacalendola Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein)
08,30 – 12,30 Salono Zamenhof  Seminario A: Kulturo kaj komunikado en Eŭropo: Esperanto- gazetaro sub lupeo (Osmo Buller)
08,30 – 12,30 Salono La Torre Seminario B: De Informado kaj Konsciigo al Publikaj Rilatoj (Lu Wunsch–Rohlshoven)
Osmo    BULLER     naskiĝis    en    1950,    ekonomikisto    (Universitato    de    Oulu).    Lernis    Esperanton    en    1966.    Iama estrarano   de   Esperanto-Asocio   de   Finnlando,   kunredaktoro   de   “Esperanta   Finnlando”   1979-1985.   Sekretario   de Belartaj   Konkursoj   de   UEA   1989-2001.   Oficisto   en   la   Centra   Oficejo   de   UEA,   kun   du   interrompoj,   1985-2016;   el   tiu periodo 18 jarojn Ĝenerala Direktoro de UEA. La seminario: Esperanto fariĝis vivanta lingvo ne laste pro kaj per sia gazetaro. Pri ĝia neceso konsciis d-ro Zamenhof, kiu jam en 1889 lanĉis la gazeton La Esperantisto. Ekde tiam aperis centoj da landaj kaj internaciaj gazetoj, lokaj bultenoj kaj plej diversaj fakaj revuoj. Nuntempe ili tamen ŝajnas rapide malmultiĝi. Tute lastatempe renomaj gazetoj spertis gravajn problemojn: Esperanto de UEA multe malfruis kaj ofte ŝanĝis redaktorojn, Heroldo de Esperanto apenaŭ sukcesas restarti sub la nova posedanto, La Ondo de Esperanto” ĉesis aperi papere. Ĉu niaj gazetoj havos estontecon en presita formo, se entute? Ĉu ili povos adaptiĝi al la defio de Interreto, kaj kiel? En la seminario ni konatiĝos kun la historio de la Esperanto-gazetaro kaj klopodos trovi respondojn al tiuj demandoj. Ni aparte analizos, enhave kaj grafike, la lastajn numerojn de (almenaŭ) Esperanto kaj Heroldo de Esperanto. La rezultoj de la komuna analizo estos senditaj al la redaktoroj.   
Lu Wunsch-Rolshoven  naskiĝis en 1956; li estas diplomita matematikisto (Libera Universitato, Berlino) kaj studis ankaŭ lingvistikon. Esperanton li eklernis en 1977. Post pluraj taskoj en la germana kaj internacia movado ekde 2014 gazetara komisiito de Germana Esperanto-Asocio. Li verkis centon da artikoloj, ĉefe renkontiĝaj raportoj kaj pri publikaj rilatoj kaj varbado, kaj ofte prelegas pri tiuj temoj dum renkontiĝoj.En la jaro 2001, li fondis la laborgrupon EsperantoLand. Tiu laborgrupo poste kuniĝis kun la Esperanto-Centro de Hermano Bermano al asocio “EsperantoLand”, kies prezidanto li estas. Li fondis kaj plu ĉeforganizas la Novjaran Renkontiĝon (NR) (ekde la jarfino 2002); ĝi dum unu semajno jarfine kunigas ducenton da homoj, triono el ili infanoj kaj junuloj.
Anna Lowenstein Esperanto-verkisto, kaj aŭtoro de la rakonto "La teorio Nakamura", sur kiu estas bazita la nova kurso de Lernu.net. De ĉiam ŝi interesiĝas pri instruado de Esperanto kaj kreado de instrumaterialoj, kaj komence de la 80aj jaroj ŝi fariĝis fondinto kaj unua redaktoro de la facillingva parto de la revuo "Kontakto". De 16 jaroj ŝi instruas Esperanton per la rekta metodo, kaj de 2007 ĝis 2011 ŝi instruis ankaŭ en la virtuala mondo Dua Vivo. Tiel ŝi lernis kiel produkti la ilustritajn instrumaterialojn, kiuj akompanos ŝian kurson en Herakleo. Ŝi kunlaboras kun la du teamoj, kiuj okupiĝas pri la du plej gravaj Esperanto-kursoj en la reto: tiuj de Lernu.net kaj Duolingo.
08,30 – 12,30 Salono Cesarini Kurso por progresantoj (Nina Pietuchowska)
Nina   Pietuchowska   Esperantisto   de   1988.   Nun   ŝi   estas   pensiulo;   dum   ŝia   profesia   vivo   ŝi   estis   instruisto   pri matematiko,    fiziko    kaj    kemio.    Ŝi    daŭre    instruas    Esperanton.    Ŝi    gvidis    kursojn    de    Esperanto    en    sia    lando (Pollando) kaj en aliaj landoj, interalie Litovujo, Estonujo, Latvujo, Slovakujo, Italujo kaj Germanujo.
08,30 – 12,30 Salono Lasalandra Konversacia Kurso pri Esperanto (Rafael Mateos)
Rafael    Mateos    González    naskiĝis    en    1959    en    Jerez    de    la    Frontera    (Hispanujo).    Li    ricevis    universitatajn diplomojn   pri   lingvoj,   pri   geografio   kaj   historio.   Li   instruadis   la   anglan   lingvon   dum   23   jaroj   en   sia   lando   en   urbo Huelva   en   mezgradaj   kaj   superaj   lernejoj.   Nun   li   estas   pensiulo.Li   alproksimiĝis   al   Esperanto   kiel   memlernanto en   2005,   kaj   jam   de   2006   li   komencis   ĝin   instrui   ne   nur   en   pluraj   urboj   de   Hispanujo,   sed   ankaŭ   en   aliaj   landoj (Francujo, Hungarujo, Ukrainujo, Turkujo, Maroko, Armenujo kaj eĉ, dum ses monatoj, en Ĉinujo).
114,30 – 19,30 Duontaga ekskurso: MATERA
Fabrizio Angelo Pennacchietti Pensionato, già professore ordinario di Filologia Semitica all’Università di Torino, socio nazionale dell’Accademia delle Scienze di Torino, membro dell’AIS – San Marino dal 1983, già presidente del CET – Centro Esperanto Torino. Conferenza: È facile rilevare che in molte lingue “ieri” si esprime con un avverbio che significa “di sera” o che è etimologicamente collegato con parole come “sera” o “imbrunire”. Analogamente, “domani” si esprime con un avverbio che significa “al mattino” o che è etimologicamente collegato con parole come “alba” o “aurora”. Esistono però eccezioni: per esempio in italiano “ieri” e la radice –cras– del verbo “procrastinare” resistono ad un’analisi etimologica. Inoltre, alcune lingue fondono “ieri” e “domani” in un solo termine, come a dire “il giorno che precede o che succede all’oggi”. Solamente il contesto chiarisce la situazione.
15,00 – 16,00 Sala La Torre Conferenza: “Ieri” e “domani” in diverse lingue, incluse le semitiche (Fabrizio Angelo Pennacchietti)
Kanonoj-farado estas nia hobio. Tiujn humurajn miniaturojn kanti ni ŝatas, kaj laŭte kaj softe. Kanonoj-fabrikado estas aliula profesio; Sed domaĝe la liaj sonas ol la niaj, ankoraŭ ĉiam, pli ofte. (Ritornello in esperanto  con giochi di parole sui diversi significati di ‘canone’ e ‘cannone’.) Durante il congresso Kajto presentera’ per tre volte un laboratorio di canto nei quali la cosa piu’ importante sara’ il piacere di cantare. Tutti sono benvenuti, anche quelli che pensano di non saper cantare. Seguendo l’ispirata guida di Ankie & Nanne i partecipanti saranno invitati a cantare appassionatamente i canti ed i ritornelli allegri, melanconici, comici o con significato profondo. Partecipate 1, 2 o tutte e 3 le volte al laboratorio di canto per aiutare a fare piu’ rumore dei cannoni e alla fine per farli stare zitti. 
16,00 – 17,00  SalaZamenhof    Conferenza: Platone e la sua Repubblica: uno sguardo al classico filosofico per antonomasia. (Emanuele Regano)
16,30 – 17,30  Sala Lasalandra   Assemblea annuale ILEI
17,00 – 18,30  Sala La Torre    Laboratorio di canto del gruppo Kajto con Ankie& Nanne di Kajto
17,30 - 19,00   Sala Lasalandra   Assemblea dell’Istituto Italiano di Esperanto
18,30 – 19,30      Sala Zamenhof   Presentazione di libri: Kristalaj momentoj, Pentri la lumon, C’ero anch’io  (presenta Amerigo Iannacone)
21,30 – 23,00    Sala Zamenhof   Bereshit: La cantata dell’inizio (Spettacolo di Piero Nissim)
Maria Bruno.  Laureata in canto lirico, si definisce una artista poliedrica ed eclettica: il suo repertorio spazia dal 1400, fino ai nostri giorni toccando tutti i generi musicali dall'aria da camera alla musica sacra, dall'opera lirica all'operetta, dal musical alle canzoni tratti da film di successo.  Svolge un’intensa attività concertistica e operistica sia in Italia che all’estero. Piero Nissim. Dal 1967 al 1970 fa parte del Nuovo Canzoniere Italiano e tiene concerti in tutta la Toscana con Rosa Balistreri e Caterina Bueno. Per “I Dischi del Sole” incide due LP con brani suoi e di altri autori, il primo con la direzione artistica di Giovanna Marini, il secondo di Gualtiero Bertelli. Dopo un lungo periodo dedicato al teatro, nel 2005 torna a cantare in pubblico. Franco Meoli. Ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze tra il 1985 e il 1987 diplomandosi brillantemente in pianoforte sotto la guida di Giancarlo Cardini, studiando armonia e contrappunto con Arrigo Benvenuti, composizione con Franco Cioci, e strumentazione per banda con Giorgio Martellini; inoltre con Luciano Damarati e con Francesco Sacchinelli, musica corale e direzione di coro. Spettacolo: BERESHIT. LA CANTATA DELL'INIZIOConcerto lirico in italiano e in esperanto Testi e musica Piero Nissim con Piero Nissim e la soprano Maria Brunoe al pianoforte il M° Franco Meoli Le poesie di meditazione scritte e musicate da Piero Nissim (dal suo libro "Condivisioni", ETS, 2010) vengono eseguite, in italiano e in esperanto