84a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO Heraclea (Matera)  26 Aŭgusto -  02 Septembro  2017

© Itala Esperanto Federacio  Via Villoresi, 38  20143 Milano   C.F. 80095770014

8,30 – 12,30  Duontaga ekskurso
Lunde, 2017 08 28
08, 30 – 12,30 Salono Lacalendola Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein)
08,30 – 12,30 Salono Zamenhof  Seminario A: Kulturo kaj komunikado en Eŭropo: Esperanto- gazetaro sub lupeo (Osmo Buller)
08,30 – 12,30 Salono La Torre Seminario B: De Informado kaj Konsciigo al Publikaj Rilatoj (Lu Wunsch–Rohlshoven)
Osmo    BULLER     naskiĝis    en    1950,    ekonomikisto    (Universitato    de    Oulu).    Lernis    Esperanton    en    1966.    Iama estrarano   de   Esperanto-Asocio   de   Finnlando,   kunredaktoro   de   “Esperanta   Finnlando”   1979-1985.   Sekretario   de Belartaj   Konkursoj   de   UEA   1989-2001.   Oficisto   en   la   Centra   Oficejo   de   UEA,   kun   du   interrompoj,   1985-2016;   el   tiu periodo 18 jarojn Ĝenerala Direktoro de UEA. La seminario: Esperanto fariĝis vivanta lingvo ne laste pro kaj per sia gazetaro. Pri ĝia neceso konsciis d-ro Zamenhof, kiu jam en 1889 lanĉis la gazeton La Esperantisto. Ekde tiam aperis centoj da landaj kaj internaciaj gazetoj, lokaj bultenoj kaj plej diversaj fakaj revuoj. Nuntempe ili tamen ŝajnas rapide malmultiĝi. Tute lastatempe renomaj gazetoj spertis gravajn problemojn: Esperanto de UEA multe malfruis kaj ofte ŝanĝis redaktorojn, Heroldo de Esperanto apenaŭ sukcesas restarti sub la nova posedanto, La Ondo de Esperanto” ĉesis aperi papere. Ĉu niaj gazetoj havos estontecon en presita formo, se entute? Ĉu ili povos adaptiĝi al la defio de Interreto, kaj kiel? En la seminario ni konatiĝos kun la historio de la Esperanto-gazetaro kaj klopodos trovi respondojn al tiuj demandoj. Ni aparte analizos, enhave kaj grafike, la lastajn numerojn de (almenaŭ) Esperanto kaj Heroldo de Esperanto. La rezultoj de la komuna analizo estos senditaj al la redaktoroj.   
Lu Wunsch-Rolshoven  naskiĝis en 1956; li estas diplomita matematikisto (Libera Universitato, Berlino) kaj studis ankaŭ lingvistikon. Esperanton li eklernis en 1977. Post pluraj taskoj en la germana kaj internacia movado ekde 2014 gazetara komisiito de Germana Esperanto-Asocio. Li verkis centon da artikoloj, ĉefe renkontiĝaj raportoj kaj pri publikaj rilatoj kaj varbado, kaj ofte prelegas pri tiuj temoj dum renkontiĝoj.En la jaro 2001, li fondis la laborgrupon EsperantoLand. Tiu laborgrupo poste kuniĝis kun la Esperanto-Centro de Hermano Bermano al asocio “EsperantoLand”, kies prezidanto li estas. Li fondis kaj plu ĉeforganizas la Novjaran Renkontiĝon (NR) (ekde la jarfino 2002); ĝi dum unu semajno jarfine kunigas ducenton da homoj, triono el ili infanoj kaj junuloj.
Anna Lowenstein Esperanto-verkisto, kaj aŭtoro de la rakonto "La teorio Nakamura", sur kiu estas bazita la nova kurso de Lernu.net. De ĉiam ŝi interesiĝas pri instruado de Esperanto kaj kreado de instrumaterialoj, kaj komence de la 80aj jaroj ŝi fariĝis fondinto kaj unua redaktoro de la facillingva parto de la revuo "Kontakto". De 16 jaroj ŝi instruas Esperanton per la rekta metodo, kaj de 2007 ĝis 2011 ŝi instruis ankaŭ en la virtuala mondo Dua Vivo. Tiel ŝi lernis kiel produkti la ilustritajn instrumaterialojn, kiuj akompanos ŝian kurson en Herakleo. Ŝi kunlaboras kun la du teamoj, kiuj okupiĝas pri la du plej gravaj Esperanto-kursoj en la reto: tiuj de Lernu.net kaj Duolingo.
08,30 – 12,30 Salono Cesarini Kurso por progresantoj (Nina Pietuchowska)
Nina   Pietuchowska   Esperantisto   de   1988.   Nun   ŝi   estas   pensiulo;   dum   ŝia   profesia   vivo   ŝi   estis   instruisto   pri matematiko,    fiziko    kaj    kemio.    Ŝi    daŭre    instruas    Esperanton.    Ŝi    gvidis    kursojn    de    Esperanto    en    sia    lando (Pollando) kaj en aliaj landoj, interalie Litovujo, Estonujo, Latvujo, Slovakujo, Italujo kaj Germanujo.
08,30 – 12,30 Salono Lasalandra Konversacia Kurso pri Esperanto (Rafael Mateos)
Rafael    Mateos    González    naskiĝis    en    1959    en    Jerez    de    la    Frontera    (Hispanujo).    Li    ricevis    universitatajn diplomojn   pri   lingvoj,   pri   geografio   kaj   historio.   Li   instruadis   la   anglan   lingvon   dum   23   jaroj   en   sia   lando   en   urbo Huelva   en   mezgradaj   kaj   superaj   lernejoj.   Nun   li   estas   pensiulo.Li   alproksimiĝis   al   Esperanto   kiel   memlernanto en   2005,   kaj   jam   de   2006   li   komencis   ĝin   instrui   ne   nur   en   pluraj   urboj   de   Hispanujo,   sed   ankaŭ   en   aliaj   landoj (Francujo, Hungarujo, Ukrainujo, Turkujo, Maroko, Armenujo kaj eĉ, dum ses monatoj, en Ĉinujo).
14,30 – 19,30 Duontaga ekskurso: MATERA
Fabrizio Angelo Pennacchietti Pensiulo, eksa plenrajta profesoro pri Semida Filologio, ĉe la Universitato de Torino, nacia membro de la Scienca Akademio de Torino, membro de AIS – San Marino  ek de1983, iama prezidanto de la Esperanto-Centro de Torino. Prelego: Hieraŭ” kaj “morgaŭ” en pluraj lingvoj,inkluzive la semidajn. Oni facile konstatas ke en pluraj lingvoj la adverba koncepto “hieraŭ” estas esprimata per vorto signifanta “vespere” aŭ etimologie konektita kun la vorto por “vespero”, “vesperiĝo” aŭ “malheliĝo”.  Same, la adverba koncepto “morgaŭ” estas kutime esprimata per vorto signifanta “matene” aŭ etimologie konektita kun la vorto por “mateno”, “mateniĝo” aŭ “heliĝo”. Troviĝas tamen esceptoj: en Esperanto, ekzemple, hieraŭ kaj la segmento –kras– de prokrasti“ transmeti agon al morgaŭ aŭ al pli malfrua tempo” ne estas etimologie analizeblaj. Krome, kelkaj lingvoj esprimas kaj “hieraŭ” kaj “morgaŭ” per unu sola vorto signifanta “la tagon kiu estas tuj antaŭ aŭ tuj post hodiaŭ”. La malambiguigo dependas de la ĉirkaŭteksto.
15,00 – 16,00 00  Salono La Torre  Prelego: “Hieraŭ” kaj “morgaŭ” en pluraj lingvoj, inkluzive la semidajn (Fabrizio Angelo Pennacchietti)
Kanonoj-farado estas nia hobio. Tiujn humurajn miniaturojn kanti ni ŝatas, kaj laŭte kaj softe. Kanonoj-fabrikado estas aliula profesio; Sed domaĝe la liaj sonas ol la niaj, ankoraŭ ĉiam, pli ofte. Dum la kongreso Kajto tri-foje prizorgos kant-atelieron en kiu plej grave estas la kant-plezuro. Ĉiu estas bonvena por partopreni, ankaŭ tiuj kiuj pensas ke ili ne povas kanti. Sub la inspira gvido de Ankie kaj Nanne la partoprenantoj estos invitataj pasie kunkanti la gajajn, la melankoliajn, la komikajn, la profundsencajn kanonojn kaj refrenojn. Partoprenu 1, 2 aŭ ĉiujn 3 fojojn en la 'Kajto Kun-Kant-Kanonado' kant-ateliero por helpi superbrui tiujn aliajn kanonojn kaj finfine silentigi ilin.
16,00 – 17,00  Salono Zamenhof   Prelego: “Platono kaj lia Respubliko: Trarigardo de la plej fama filozofa eseo (Emanuele Regano)
16,30 – 17,30  Salono Lasalandra   Jar-kunveno de ILEI
17,00 – 18,30  Salono La Torre    Kanto-laborgrupo de Kajto
17,30 - 19,00   Salono  Lasalandra     Asembleo de la Itala Instituto de Esperanto
18,30 – 19,30      Salono Gabrielli: Kristalaj momentoj, Pentri la lumon, C’ero anch’io di Amerigo Iannacone (prezentas Renato Corsetti kaj Michela LIpari)
21,30 – 23,00   Salono Zamenhof   Bereshit: La kantado de la komenco (Spektaklo de Piero Nissim)
Maria Bruno.  Doktoriĝis pri lirika kantado kaj ŝi difinas sin mem kiel plurflankan artiston. Ŝia repertuaro gamas de la 15-a jarcento ĝis la nuntempo kaj ĝi enhavas ĉiujn muzikajn specojn de ĉambromuziko al eklezia muziko, de lirika opero al opereto, de muzikaj spektakloj al kantoj de famaj filmoj, ĝis la nuntempa muziko. Ŝi multe koncertas kaj operumas. Piero Nissim. De 1967 ĝis 1970 partoprenas en la grupo Nuovo Canzoniere Italiano kaj koncertas tra la tuta Toskanio kun Rosa Balistreri kajCaterina Bueno. Por la muzika eldonejo “I Dischi del Sole“ produktas du diskojn kun pecoj de li mem kaj de aliaj autoroj, la unua laŭ la direktado arta de Giovanna Marini, la dua kun Gualtiero Bertelli. Franco Meoli. Studis muzikon ĉe la Muzika Lernejo “L. Cherubini” en Florenco inter 1985 kaj 1987. Li diplomiĝis tre brile pri fortepiano sub la gvidado de Giancarlo Cardini. Li studis harmonion kaj kontraŭpunkton kun Arrigo Benvenuti, komponadon kun Franco Cioci, kaj muzikajn instrumentojn por muzikistaro kun Giorgio Martellini; krome kun Luciano Damarati kaj kun Francesco Facchinelli, ĥoran muzikon kaj ĥoro-direktadon. La spektaklo: BERESHIT:  LA KANTADO DE LA KOMENCO Lirika koncerto en la itala kaj en Esperanto. Tekstoj kaj muziko: Piero NissimKun Piero Nissim kaj la soprana kantistino Maria BrunoĈe la fortepiano: Franco Meoli La meditado-poemoj estas verkitaj kaj provizitaj per muziko de Piero Nissim(el lia libro "Condivisioni", ETS, 2010) estas prezentataj en la itala kaj en Esperanto.          
Emanuele Regano: nuntempe universitata studento pri lingvistiko ĉe la Universitato de Torino, li bakalaŭriĝis ĉe tiu Universitato pri Filozofio per diskutlaboro pri naskiĝo kaj evoluo de la Universala Gramatiko, laŭ la diversaj teorioj de Chomsky kaj Pinker. Li estas esperantisto de 2011, kaj ekde 2012 li ludis plurajn rolojn ene de la itala E movado, kiel estrarano kaj poste prezidanto de Itala Esperantista Junularo de 2012 ĝis 2016; kaj kiel membro de Nacia Konsilantaro de Itala Esperantista Federacio de 2014 ĝis nuntempe. Prelego:Celo de ĉi tiu prelego estas prezenti la ĝeneralan formon de ĉi tiu verko, kaj la teoriojn kiujn ĝi enhavas, ĉefe oni analizos la politikajn kaj sociajn teoriojn kaj projektojn de Platono, kaj la Teorion de ideoj kiu subtenas ĉi tiujn projektojn; sed flanke oni vidos ankaŭ, iom pli rapide, la estetikajn  kaj etikajn teoriojn de la verko, kaj ankaŭ ĉefajn kontraŭpro-ponojn kaj korektojn faritajn de postaj filozofoj, ĉefe de Aristotelo
21.30 – 23.00 salono Lasalandra: kunsido de la novelektita IEF-nacia konsilantaro
23.00 – salono Zamenhof – junulara programo: kvizo