84a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO Heraclea (Matera)  26 Aŭgusto -  02 Septembro  2017

© Itala Esperanto Federacio  Via Villoresi, 38  20143 Milano   C.F. 80095770014

12,00 – 13,00 Gazetara konferenco
Vendrede, 2017 08 25
Sabate, 2017 08 26
9,00 - 12,30 Salono Madella  Akcepto de partoprenantoj
14,00 - 19,30 Salono Madella  Akcepto de partoprenantoj
15,00 – 20,00  Poŝta stampo
17,30 -  18,30 Salono Lasalandra  Renkontiĝo de stipendiuloj
18,30 – 19,30  Preĝejo San Francesco di Assisi Via del Lido, Policoro Lido    Katolika meso
Paola Tosato: Ventrodancado Biografio. Post lernado de klasika kaj moderna danco kaj de aliaj ĝenroj, ŝi pasiiĝis pri orientaj dancoj, ŝi studis ventro-dancon dum 10 jaroj, ŝi pliprofundiĝis en la studadon de bollywood-a danco, de cigana turka danco, de dancoj de Magrebo, de indonezia danco kaj laste de orienta danco kun balkana influo. Ŝi partoprenis en seminarioj ankaŭ eksterlande: en Tunizio, Maroko, Turkio kaj Hungario kaj faris spektaklojn en kelkaj italaj regionoj, en kelkaj eŭropaj landoj kaj ankaŭ dum multaj esperantaj renkontiĝoj. Ŝi proponis sian kontribuaĵon al Konkursoj dum la Festivaloj de Orienta Danco okazintaj en Nederlando kaj Grekio. Ankoraŭ nun ŝi vizitas kursojn kaj faras prezentojn kaj kun lernejo kaj kiel solisto. Ĉi-vespere ŝi deziras prezenti 4 pecojn de ventro-danco: la unua estas orienta “Rumba” kun la vualo, vere milda; la dua estas klasika orienta danco de la jaroj '60-'70; la tria estas nuntempa orienta danco; la kvara kaj lasta estas “Shaabi”, miksaĵo de ventro-danco kaj hip-hop, vere energia. Skizoj pri ventro-danco. La orientaj dancoj naskiĝis en la antikvaj civilizoj de Mediteraneo: dum jarcentoj ili evoluis, ŝanĝante sian funkcion por celo socia-religia en formo de nura plaĉa tempopasigo. La okcidenta intereso por tiu danco disvolviĝis ĉirkaŭ la unuajn jarojn de la 19-a jarcento. La bonefikoj de orienta danco estas kaj je fizika kaj je psikologia niveloj.
23.00 -  salono Zamenhof junulara programo:  interkona nokto
Dimanĉe, 2017 08 27
9,30 – 11,30 Salono Zamenhof     Inaŭguro de la 84-a Itala Kongreso de Esperanto. Festparolado de ambasadoro Giorgio Novello.
11,30 – 12,30 Salono Zamenhof    Prezentado de la kursoj kaj seminarioj
14,30 – 19,30 Duontaga ekskurso por nemembroj de IEF:  POLICORO / ANGLONA / TURSI
15,00 – 18,00 Salono Zamenhof  Asembleo de Itala Esperanto-Federacio
15, 00 – 18,30 Salono Lacalendola Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein)
Anna Lowenstein Esperanto-verkisto, kaj aŭtoro de la rakonto "La teorio Nakamura", sur kiu estas bazita la nova kurso de Lernu.net. De ĉiam ŝi interesiĝas pri instruado de Esperanto kaj kreado de instrumaterialoj, kaj komence de la 80aj jaroj ŝi fariĝis fondinto kaj unua redaktoro de la facillingva parto de la revuo "Kontakto". De 16 jaroj ŝi instruas Esperanton per la rekta metodo, kaj de 2007 ĝis 2011 ŝi instruis ankaŭ en la virtuala mondo Dua Vivo. Tiel ŝi lernis kiel produkti la ilustritajn instrumaterialojn, kiuj akompanos ŝian kurson en Herakleo. Ŝi kunlaboras kun la du teamoj, kiuj okupiĝas pri la du plej gravaj Esperanto-kursoj en la reto: tiuj de Lernu.net kaj Duolingo.
18.30 – 19.30      Salono x Libroprezentado: Vivo de Homo – Giuseppe Ungaretti (prezentas Carlotta Pavese), Lukana Antologio (prezentas Carlo Minnaja)
21,30 – 23,00 Salono Zamenhof  Piano-koncerto de Jerzy Dobrzynski (kun enkonduko de Giorgio Di Nucci).
23.00 – Salono Zamenhof – junulara programo: IEJ sin prezentas