Loĝado

Loĝkostoj kongresaj

  • Kiel jam tradicie en niaj kongresoj, validas la regulo, ke tiu, kiu restas la tutan kongreson (7 plenaj tagoj), ricevas la 7-an tagon senpage.

Tabelo de la kostoj de la ĉambro por ĉiu persono

Tagnoktoj dulita      unulita        tri kaj kvarlita

1              67          90                64

2             134         180             128

3             201          270            191

4             268          360            254

5             335          450            317

6            400           540             380

7            400           540             380

Temas pri prezoj, kiuj inkluzivas loĝadon kaj manĝadon de tri manĝoj tage.

——————————————————————

LOĜADO EN APARTAMENTO: 200 EŬROJ POR LA TUTA SEMAJNOAPARTAMENTOJ

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————-

——————————————————————-

Amasloĝejo por memzorgantojAMASLOGHEJO
 
Preĝeja salono kun duŝo kaj banĉambroj. Necesas dormosako kaj antaŭa mendado.

Preĝejo SACRA FAMIGLIA en la placo Sacra famiglia en San Benedetto del Tronto.  La preĝejo estas ĉe la maro inter San Benedetto kaj Porto d’Ascoli [Portodaskoli] je proksimume 2 kilometroj de la kongresejo.

Kosto: po 60.00 eŭroj por la tuta semajno.

———————————————————————

 

 

Mendoj iru al Laura Brazzabeni < laura.brazzabeni@alice.it>

Mendoj de hotelaj ĉambroj estas farendaj antaŭ la 31-a de majo 2015.

Bonvolu sendi ankaŭ 100 eŭrojn kiel garantian antaŭpagon.

Bonvolu pagi al:

UEA-konto: ikes-p.

FEI-pĉk: poŝtĉekkonto 37312204 “Federazione Italiana Esperanto”, codice IBAN IT94O 07601 01600 00003 73122 04, codice BIC BPP IIT RR

  • FEI-Banko: Federazione Italiana Esperanto –  Milano

Bankoa: Banca Prossima – Milano

IBAN: IT21M0335901600100000119380

BIC: BCITITMX

  • membro de la LKK per monbiletoj
  • BONVOLU SENDI LA KVITANCON  DE LA PAGO AL kongreso@esperanto.it

 


by